א. ארץ כנען

עמוד:54

סבירה דעתו של נות , שרק שמותיהן של נקודות הגבול לקוחים מן הרשימה המקורית , ואילו הפעלים נוספו _ארור כך , שכן הם שונים בשני הכתובים המקבילים . מיתווה הגבול מתחיל , כאמור , בקצהו הדרומי המזרחי של ים המלח . _מןגלה עקךבים אינו ידוע , ואין יסוד לזהותו עם נקב א צפא . גם צנה אינה ידועה , אלא אם כן נניח , שהוא שם כולל של מדבר צין , המשתרע עד קדש ברנע ונזכר כבר בתחילת התיאור . סי יחזקאל מונה גם את תמר , שהיתה הנווה החשוב ביותר בצפון הערבה — מן הסתם עין חצבה ( עין רוצב 25 , ( ק"מ מדח ם מערב לים המלח . מנקודת המוצא של הגבול בקצהו הדרומי המזרחי של ים המלח ברור , שיחזקאל כולל בתחום ארץ ישראל את חלקה הצפוני המזרחי של הערבה , ובו צוער ואולי גם יישובים אחרים ( וראה בר' י : יט 1 שופי א : לו . ( לאיזור זה נודעה חשיבות כלכלית רבה בגלל מכרות הנחושת שבסביבתו ובגלל הדרכים שחיברו אותו עם 'דרך המלף ועם אילת . ייתכן , כי צוער הכנענית נזכרת במכתבי אל עמארנה : נחו 1 ט 8 ( א"ע , מסי 334 ו . ( 335 נקודת הגבול שלאחריה היא 'מנגב לקדש בךנע . ' קדש ברנע היא , כפי הנראה , עין אל קדיךאת , העשיר והמרכזי שבקבוצות המעיינות בקצהו הדרומי של הנגב . עם זאת ראוי לציין , כי השם הקדום נשתמר בעין קדיס , מעיין קטן כ 8 ק _' ' מ דרומית יותר . אולי יש מקום לשער , כי האיזור כולו נקרא קדש ברנע , וכי השם נשתמר במעיין הדרומי ביותר . _בבמ' לד נמנות כאן רק שתי נקודות : חצר אךר ועצמונה ; ביהר טו , לעומת זה , נמנות ארבע נקודות : חצרון , אדרה , הקךקעה ועצמונה . בסביבת עין אל קדיראת יש שלושה מעיינות נוספים . לפי סדר נקודות הגבול ממזרח למערב מסתברים זיהויים אלה : עין קדיס — _חצר אדר,- עיןקצימה — הקרקעה _-, עין מוילח — עצמון . מעל לעין קדיס נתגלתה מצודה מן המאה הי' לפני _סה''נ , בקירוב , שאפשר לזהותה אולי עם חצר אדר . משם נמשך הגבול לים התיכון לאורך נחל מצרים , הלוא הוא ואדי _אל עךי'ט , שהוא הגבול הגיאוגראפי הטבעי בין ארץ ישראל למצרים . . 2 הגבול המערבי במערב הגבול הוא הים התיכון , שכינויו במקרא הוא , כאמור , 'הים הגדול . ' . 3 הגבול הצפוגי נקודות המפתח לקביעת הגבול הצפוני הן לבוא חמת ו _^ ךד . חוקרים שונים סברו , כי 'לבוא חמתי איננה שם של עיר , אלא מושג כללי , שפירושו 'בואך חמת , ' היא חמת שעל _האורונסס . ואולם , היום אין ספק , כי לבוא היתה עיר חשובה בגבולה של ממלכת חמת , וכי יש לזהותה עם לבוה , השוכנת על אחד ממקורות האורונטס , מצפון לבעל _3 ף . מבחינה לשונית 'לבוא חמתי _^ 1 _£ 25 מנ _^ _ת'גח _- < : ז _0 במינוחו של נות . ראה : 158 { 1 . . קק 201 _^ . 1 . \ ' 111 ( 1935 ) , , ו 011 א . \ 1 . ושמא היה המקור הראשון מצרי או אכדי ותורגם לעברית בצורות שונות ? 26 ראה : יי אהרוני , ארץ ישראל , ה , ירושלים תשי"ח , עמי 129 ואילך . 27 ראה : בי רותנברג ויי אהרוני , תגליות סיני , תל אביב תשי"ח , עמי 104 ואילך , ונו ואילך . 28 שם , עמי . 108-107 29 אבל , א , עמי 300 ואילך . עמי עמי 0 ג ב' מייזלר ( מזר , ( ידיעות , יב ( תש"ו = 102-91 , ( ערים וגלילות , _-, 1 . 11 ) , _XXX _^^ / 181-167 ז /( . £ _11186 . 34 _^ . קק ( 1936 ) ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר