א. ארץ כנען

עמוד:52

וב ; ול ק של סוריה , המכונה באחד המכתבים ( א " ע , מסי , 36 שורה ( 15 בשם 'פחוות כנעןי _31 !) ו 11 ק ! ו 31 וז . ( 53 1 ( 1 רבר זה בולט במיוחד במכתב אל פרעה אח'נאתון , שבו קובל מלך בבל , ששיירה בבלית נשדדה ואנשיה נרצחו ליד _חנתון שבגליל התחתון ; הוא תובע פיצויים והענשת הפושעים בטענה , כי 1 דחו ארצך ומלכיה עבדיך ! ( א"ע , מס' , 8 שורה . ( 25 ארץ כנען נהפכה אפוא למושג מדיני והיתה לשמה הרשמי של הפרובינציה המצרית , שכללה את ארץ ישראל ואת דרום סוריה . בצפון גבלה בתחום השפעתה של ממלכת מיתני , ולימים — בזה של ממלכת החיתים , יריבותיה של מצרים בסוריה . היו חוקרים שסברו , שגם אוגרית נחשבה על כנען . את סברתם זו ביססו על מכתב שבו מוסר מל ך צור על המתרחש בארץ כנען ומספר , בין השאר , על שריפה שהחריבה את אוגרית ( א"ע , מס' , 151 שורות . ( 58-48 אלא שאין יסוד להשערה זו , שכן ממכתבי אוגרית עצמם עולה בבירור , כי בעיני אנשי אוגרית היו הכנענים נכרים . בכתובותיו של סתי הא' משנת 1300 לפני סה"נ , בקירוב , מופיעה הצורה פ כנען , כלומר , ה כנען , השם בה"א הידיעה , והכוונה לעיר עזה , שהיתה בירת הפרובינציה המצרית כנען . בשירת מךנפתח משנת 1225 לפני סה"נ , בקירוב , משמש הצירוף פ כנען לציון כל תחום השלטון המצרי . גם במקרא משמש השם ארץ כנען במשמעות זו בתיאור הארץ בתקופת ההתנחלות , ואחת התעודות הגיאוגראפיות המעניינות ביותר מתקופה זו מתארת את ארץ כנען לגבולותיה ( במ' לד : א-יב ; וראה מפה . ( 4 במקרא יש שני כתובים המקבילים לרשימה האמורה : ( א ) הגבול הדרומי חוזר בתיאור גבולה הדרומי של נחלת יהודה ( יהוי טו : א-ד ;( ( ב ) יחזקאל משתמש באותה הרשימה לתיאור גבולותיה של _ארץ ישראל המחודשת , אגב הוספת מושגים גיאוגראפיים מתקופתו ( יח י מז : טו-כ ; מח : א , כח . ( תיאור הגבול מתחיל בקצהו הדרומי המזרחי של ים המלח , פונה לדרום , למערב , לצפו ן ולמזרח וחוזר לנקודת המוצא . ו . הגבול הדרומי 22 ראה : 105- . קק , 5 / _1 , _\^ 111 ( 1965 ) , ת _^[ ו 101 ; . ק . 43-45 ; _\ 1 \' ' ( 1964 ) , יןנ _) 111 ( 1963 ) , _א _£ >' , / £ / , ח 26 _/\ . _? . _831 . ק 108 , \ ( 1975 ) , , וח 23 106 ; 1 < _16 ראה : 254 . ק י £ 7 , א 24 , 4 שם , עמי . 378 .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר