פרק שלישי גבולות הארץ ושמותיה

עמוד:49

ואכן , מזמן לזמן חלו שינויים בגבולה הצפוני של ארץ ישראל , בהתאם לנסיבות המדיניות והיישוביות . הגבול עצמו לא היה , למעשה , אלא פרי הנסיבות האלו , והוא בא לעולם רק עם עליית ישראל על במת הארץ . לפני כן לא היה בארץ גורם פנימי שהצליח לאחד את חבליה השונים של הארץ לחטיבה מדינית או לאומית אחת . ואולם , בעיני המעצמות הגדולות שמדרום ומצפון היו ארץ ישראל וסוריה חטיבה אחת , שביקשו להטיל עליה את מרותן . שאלת שמותיה של הארץ בתקופות השונות קשורה קשר אמיץ בשאלת גבולותיה בזמנים אלה . לעתים שונים שמותיה בפי המסתכל מבחוץ מאלה שבפי תושביה . שמותיה הקדומים של הארץ ידועים לנו רק ממקורות מצריים , מזה , ומיסופוטאמיים , מזה . על פי רוב הם מציינים את ארץ ישראל וסוריה בשם אחד . במקורות המצריים מימי הממלכה הקדומה מופיע השם חריושע , כלומר , ( ארץ ) יושבי החולות . הכוונה למדבר , ואולי גם לחוף החולי של ארץ ישראל שראו המצרים ראשונה בהגיעם לארץ , בין בים בין ביבשה . אין אנו יודעים את היקפו האמיתי של שם זה . במקורות המצריים הקדומים נקראים תושבי אסיה בשם עאמו , וסביבת פיניקיה מבונה בשם פנח'ו , אך שמות אלה עדיין לא נתפרשו מצד לשונם . בכתובות ממיסופוטאמיה מן האל ף השלישי ומן האל ף השני לפני סה"נ מופיע השם ארץ אמך _-111 ) זנ 1 ות 41 , 4 " !"" 7 , _. \ ת ; 1 באידיאוגראמה : עת , _(* " _^!^ . ' שהוראתו מערב , ארץ המערב , והכוונה לכל הארץ שממערב לנהר פרת עד לים אמורו , הלוא הוא ים התיכון . שם זה אמנם מוסב בראש וראשונה על צפון סוריה , אך הוא מקיף את כל סוריה וארץ ישראל , והתושבים הם אנשי אמורו , _אמוךים . במקורות השומריים והאכדיים מעטים שמות המקומות והאזורים בסביבות ארץ ישראל , וכך גם במקורות הבבליים והאשוריים הקדומים , שכן תחום שלטונם עדיין לא הגיע למרחקים אלה . גוראה מלך לגש _העזומרי בן המאה הכ"א לפני סה"נ מספר , שהביא ארזים מהרי אמנה ואבני בנייה משני הרים , מהם אחד ב _§ ל שבהרי אמורו . לפי כתבי מארי משלהי המאה הי"ח לפני סה"נ היתה אמורו יחידה מדינית מוגדרת מדרום לקטנה ומצפון לחצור , שתיהן ממלכות גדולות וחשובות בתקופה זו . במקורות מימי הממלכה המצרית החדשה נזכרת ממלכה ששמה אמורו . מרכזה באיזור הלבנון , וגבולה מצמר שבחוף הפיניקי עד בקעת הלבנון . דומה , שאין זו אלא שארית אחרונה של ארץ אמורו הרחבה מתקופה קדומה יותר . גם מוצאו של השם ארץ האמורי , אחר משמותיה של ארץ ישראל במקרא , הוא מן השם הקדום הזה , שהקיף בשעתו את ארץ ישראל ולפחות חלק מסוריה . במקורות המצריים מימי הממלכה התיכונה של מצרים נזכר השם רת'נו , ששימש גם בימי נ יש חוקרים הסבורים , כי השם ייושבו הדוולותי מוסב על _תושבי הקבע שבדרום החוף של ארץ ישראל , ולא לנוודים . ראה : 558-575 . קק _61 , _# _5 . _^ _. _XX _\ _' _^^^ ( 1971 ) , ץ 0 _ץ . 8 . _000 דעה הפוכה ראה ; ,. _/ £ _/( , 1 , 1 ח 205 5 . ¥ _61 \ ' 1 . ק ( 1965 ) , 4 דיון נרחב . קק על השמות האלה ועל הכינוי יארץ האל' ראה : 59-70 , . קק _^ 111 ( 1971 ) , _א 53-75 , 264-276 ; _^ _, _XXX _^ ( 1974 ) , 481-523 8 . _001110 > ' 61 , /? 5 . 1 , _\ . קק 5 558-575 ; _^ _-XXX ( 1973 ) , ראה . אנציקלופדיה מקראית , א , טורים 6 . 445-443 ראה 269 . . ק £ 7 , א . 4 מףהסתם הכוונה _לןיןלל בשר . ראה . _261 ( - _מ _$ _0 _/ 1 _€ ו 1 ( 1 , 016 2 * 011€ 2 _^ _ג 35 0 . 0 . £ ( 12 . ק 1957 , וז _3 < _16 ג 1 _?> 15 , _\\ ' _^ $ 1 ה 10 ץ _801 ) ר ראה ו 49 , 179 . קק ? 3115 1957 , , ו 3 _4€$ 1015 ח _61 , 1 ? 5 קק .. / . /{ . _£ 11 וראה גם : אי מלמט , ספר י . בער , ירושלים תש"ך , עמי 117-1 דו 6 ו £ _03 ז €0 א _< _1615 ( _6 _± ) , ת 83 ט _יזט י , _31 /> > ! 1 וח 31-38 4 . \ 1313 . קק , / £ 7 , _XX _^ ( 1971 ) , וזז 164-172 ; 1 < _16 . קק _6 _^\' _0111 1970 , א 071 / 1 / 0 ' , ו >// ו / מ 8 /{ 1 _^ 010 10 _^ _//>? 7 \* '
יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר