א . דרכים בינלאומיות

עמוד:39

ייצא נא אדוננו המנצח בדרך הטובה בעיניו משתיהן ואל תתן צאתנו בדרך הלזו הקשה ! הסעיף הדרומי פנה מיהם מזרחה , לעבר עמק דותן , והגיע לעמק יזרעאל מדרום לתענך . בדרך זו הלכה , כנראה , אורחת הישמעאלים בדרכה מגלעד מצרימה ( בר' לז : כה . ( הסעיף הצפוני עלה לאורך ואדי תמסחי שמצפון לצפת ( ח'ירבת סת לילה , ( ששמרה על מבואות הדרך מצד השרון , ודרך ואדי אל מלח הגיע לעמק יזרעאל ליד _; קנעם . הערים ששכנו בשלושת התלים החשובים שבקצהו הדרומי המערבי של עמק יזרעאל — תענך , מגידו ויקנעם — שמרו על שלושת סעיפי המעבר החשובים של _'ררך הים / מצפון לשם התפצלה 'דרך היםי לכמה סעיפים . סעיף אחד פנה צפונה מערבה לעמק עכו , ומשם התמשך לאורך החוף הפיניקי עד אוגרית שבצפון והמשיך לאנאטוליה . הרשימה המאלפת ביותר על דרך זו היא שוב פאפירוס אנאסטאסי אי , המתחיל את תיאורו בצמר , עיר החוף הפיניקית בסביבת הנהר אלבטרוס שמצפון לגבל , שהיתה בתחילת ימי מלכותו של רעמסס הבי מצודת גבול של כנען המצרית . אחריה מונה הסופר מצפון לדרום , לפי הסדר : גבל ; 5 ארות ( בירות ;( צידון,- צךפת ( צר 5 נד ;( נהר נצן ( ליטני _, ( אס , ששכנה מול צור ; צור עצמה , ששכנה על אי בלב ים נ מעבר 'צלעים' ( _מן הסתם סלעים , והכוונה לראש הנקךה , ( עכו ! אכשף ( בטעות כתוב עכשף . ( על העיר האחרונה הוא שואל 1 ימאין תבוא הדרך לאכשף ? באיזו עיר היא תעבור ' ? זיהוי הדרך תלוי בזיהויה של אכשף , שאינו ודאי . אם אכשף היא תל ביסאן , הכוונה לדךב אל חוךנה , שעברה דרך בקעת בית נטופה ; אם היא תל רגב ( ח'ירבת הךבגי שליד _כפר חסידים , ( הכוונה לסעיף של _'דרך הים' שבא ממגידו ויקנעם והגיע לדרום עמק עכו . ערי החוף הפיניקי ועמק עכו נזכרות בתיאורים רבים של מסעות מלחמה שבאו מדרום ומצפון . סתי הא , ' אביו של רעמסס הב , ' מזכיר בתיאור המסע שערך בשנתו הראשונה 1300 ) לפני סה"נ , בקירוב ) את עכו , את אס , את צור ואת אלס שבקירבת צמר . מאלפת ביותר ההשוואה עם מסעו של סנחריב מלך אשור בשנת 701 לפני סה"נ , שבו נכבשו בחוף הפיניקי צידון רבה , ציד 1 ן הזעירה , בית זית , צרפת , מחלב , אעז ( אס , ( אכזיב ועכו . מעמק יזרעאל הוליך המעבר הנוח ביותר מזרחה , _לעבר הירדן , דמשק , בקעת הלבנון , ומשם צפונה מזרחה , לעבר מיסופוטאמיה . מצפון לעמק מתנשאים ההרים הגבוהים של הגליל ושל הלבנון , ורק מצפון להם יש שוב מעבר נוח בעמק הנהר אלבטרוס , המוליך לבקעת הלבנון שמצפון לקדש . מסתבר , כי סעיפי הררך שפנו ממגידו מזרחה וצפונה מזרחה לא היו חשובים פחות מדרך החוף , וכי היו , למעשה , הדרכים הקרובות ביותר שחיברו את שני המרכזים הגדולים של המזרח הקדמון.- מצרים ומיסופוטאמיה . אפשר לציין שני סעיפים ראשיים שעברו דרך עמק יזרעאל , ולכל אחד מהם סעיפי משנה שונים . הסעיף האחד חצה את העמק מול מגידו , עבר בבקעת ( יסולות בין גבעת המוךה לתבור וירד לעבר _כנךת הקדומה ( תל כנרות / ח'ירבת _אל עךיכזה שבקירבת או החוף הצפוני המערבי של ים כינרת . ( על קטע זה חולש התל של קךני חטין , כנראה אדמה _^ _ומש אךם , הידועה מן 21 ראה : 235 . ק £ 7 , א 22 _4 יי אהרוני , ידיעות , כב ( תשי"דו , ( עמי 4 ג . _147-1 ג 2 ראה : 477 . ק £ 7 , א ; 4 אהרוני , התנחלות , עמי 24 . 121-120 ראה : 213 . ק 1- _\ ( 1937 ) , , ע 11 )? י 0 ( 11 , א _;* 4 . סימונס , עמי 9 גו ואילך , 45 ו ו , 145 אהרוני , התנחלות , עמי 57 ואילך . 25 ראה : 287 . ק £ _7 , א , 4

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר