א . דרכים בינלאומיות

עמוד:38

( 69 ) מחוז ; ( 70 ) שוכה ו ( 71 ) א _[ דר ] ן י ( 77 ) דאר ( 78 )) רח 1 ב . רעמסס עבר אפוא לאורך השרון עד דאר , ומשם המשיך ישירות לרחוב , הנזכרת במקרא בין הערים הכנעניות שבעמק עכו ( יהו' יט : ל ; שופ' א : לא . ( מעבריה של 'דרך הים' מן השרון לעמק יזרעאל , שחצו את צפון הרי אפרים , היו הנקודות הרגישות ביותר בדרך זו , שכן מעברים צרים אלה היו נוחים לחסימה . המעבר הראשי עבר בנחל עירון ( ואדי עאו ה , ( בין ערונה ( _ח'ירבת עאךה ) למגידו . יתרונו שהוא הקצר ביותר , וחסרונו שהוא עובר בחלקו במקום צר בין רכסי הרים , שהיו מכוסים יערות עבותים בימי קדם . מכאן חשיבותה המיוחדת של מגידו , החולשת על מעבר זה מצד עמק יזרעאל . מצפון לה הלכו סעיפיה השונים של 'דרך הים' והתרחקו זה מזה . בידנו שני תיאורים מצריים של מעבר זה , המבליטים היטב את אופיו . הראשון כלול בדברי מצביאיו של תחותימס הגי משנת 1468 לפני סה"נ : למה הדבר דומה ללכת בדרך זו , הנוטה להיות צרה . הן נודע לנו לאמור : האויבים שם עומדים בחוץ והמה רבים ! האין סוס הולך בה אחרי סוס וכן הצבא ואנשיו ? והיה כי יאסור החלוץ אשר לנו מלחמה והמאסף יעמוד עדיין פה בערונה ולא יוכל להילחם ! הקטע השני כלול באיגרת הסופר המצרי חורי מימי רעמסס הב' — פאפירוס אנאסטאסי א' — המתאר את מעבר הסופר הבודד בנחל עירון בדרכו ממגידו לשרון ! ראה , המעבר נמצא בערוץ , אלפיים אמה עומקו , צוקים וסלעים קירותיו---מסוכן הערוץ , מלא שוסים נחבאים אל בין השיחים . מהם קומתם ארבע או חמש אמות מעקבם עד אפם . פניהם זועפות ולבבם קשה , ולתחנונים לא יקשיבו . בודד אתה , אין ציר אתך , אין צבא מאחוריך , אינך מוצא סייר להתוות לך דרך מעבר . נתיבך מלא צוקים ואבנים , אין אחיזת רגל י מגודל הוא קנה וקוץ , חוח ודרדר . הערוץ לצדך האחד וההר מזדקר מנגד . מיטלטל אתה קדימה , מרכבתך נוטה על צדה , וירא אתה לדפוק בסוסך , פן יושלך לתהום---לבך מיואש , אתה מתחיל להריץ את סוסך — ואז נפתחים השמים ( מסתיים היער . ( מדמה אתה , כי האויב מאחוריך ורעדה אוחזת בך . לו רק היתה גרר שיחים לידך לחצוץ בינך ובין האויב . הסוס מיוגע עד תום לעת תמצא חניית לילה --- הקטע האחרון מבליט את מצב העניינים בתחילת המאה הי"ג , כאשר חדרו שבטי עברים לאזורי ההר וסיכנו את דרכי המעבר בשולי ההרים . מלבד נחל עירון היו עוד מעברים מספר , שקצתם אמנם היו נוחים יותר , אלא שגם היו ארוכים יותר . דרכים אלו נזכרות בזכרונותיו של תחותימס , בקטע המתאר את ישיבת המועצה שהתקיימה ביחם , ובה המליצו מצביאיו לבחור באחת מהן : הלא עוד דרכים שתיים פה . ראה , הדרך האחת היא [ ממזרח [? לנו , והיא יוצאת אל העמק ליד תענך . והאחרת , ראה , מובילה מפאת צפון לצפת והיו תוצאותיה מצפון למגידו . 18 בי מזר , ידיעות , בז ( תשכ"ג , ( עמי = 144-139 ערים וגלילות , עמ' 19 . 159-154 ראה . 235 . ק £ 7 , א ; 4 תרגום לפי י שי ייכי , / קובץ החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה , ירושלים תרצ"ה , עמי . 159-158 20 ראה ו 477 1 . . קק £ 7 , א ; _4 תרגום לפי : מקורות לתולדות ישראל בתקופת המקרא , בעריכת אי מלמט , הרצאה פנימית של האוניברסיטה העברית .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר