א . דרכים בינלאומיות

עמוד:36

_הימפהי של סרני מפורטת יותר מן התיאור בפאפירוס אנאסטאסי א / אך רוב השמות מקבילים . בתבליטי סתי מסומנים תחנות מצודות _ומקורות מים בשמות שונים זה ליד זה , ואילו בפאפירוס אנאסטאסי נרשם רק אחד השמות , ולכן מספר השמות הכלולים בו הוא רק כמחצית . אחד המקומות הנזכרים בתבליטי סתי ואינם נזכרים בפאפירוס אנאסטאסי הוא של התחנה השנייה לאחר ס לה . זו מצודה ששמה מגדל , הנזכרת גם בתעודות מצריות אחרות ובמקורות מאוחרים יותר . הדעת נותנת , כי הכוונה למגדל , הנזכרת בסיפור על יציאת מצרים ( שמי יד ו ב : במ' לג : ז , וראה גםיר' מד : א ; יחי כט : י . ( השמות האחרים אינם נזכרים במקרא , בי בני ישראל לא המשיכו ב'דרך ארץ פלשתים , ' שהיתה שמורה ומבוצרת היטב . בתיאור מסעו של _ףןחותימס הגי מסופר , שעבר מסילה עד עזה — כ 230 ק"מ בעשרה ימים . זו מהירות גדולה למדי , שהושגה רק בזכות הארגון המשוכלל של דרך זו . הקשיים המרובים שבהם נתקל אויב שבא להתקיף את מצרים מתוארים בצורה חיה באנאלים של אסךחדון מלך אשור , המתארים את מסעו למצרים בשנת 671 לפני סה"נ . הוא מספר , כי בהעדר מים זורמים לאורך הנתיב מאפק והלאה נאלץ לספק מים לחילותיו מבארות באמצעות חבלים , שלשלאות ודליים , ומלכי הערבים סיפקו לו גמלים נושאי מים מרפיח והלאה . בהמשך דבריו הוא מתאר את מוראות המדבר , ארץ המכוסה אבנים פראיות ובה חיות מדבר משונות ונוראות . חשיבות רבה נודעה לערים שבגבול הדרומי של ארץ כנען , שנהפכו במרוצת הזמן למעוזי השלטון המצרי : רפיח ( תל ךפח , ( לבן ( שיחי _# זויד , (? שרוחן ( תל שרוחן / תל אל פךעה , ( יךזה ( תל גמה / תל ג _3 ' לה , (> בית עגלים ( תל אל עגיול , ( ובמיוחד עזה , שהיתה לבירת השלטון המצרי בכנען . ידרך הים' לא עברה בקירבת החוף מחמת רצועת החולות הנודדים , והערים החשובות של תקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת נוסדו ברובן במרחק של 6-4 ק"מ מן החוף . לחשובות שבהן היו ערי נמל קטנות יותר בחוף שממולן , כגון נמל אשדוד , הנקרא במקורות האשוריים אשדוד ים 11 ) וחוה . 0 \<; _£ 11011 הערים היחידות בדרום ששכנו לחוף הים ממש היו אשקלון ויפו , שבסביבתן חלה הפסקה ברצועת החולות , ומכאן חשיבותן המיוחדת כערי נמל ראשיות בדרום הארץ . התיאור המלא ביותר של הערים שלאורך יררך היםי בצפון השפלה ובשרון נשתמר ברשימתו של תחותימס הגי . מן האנאליםשלואנולמדיםרק , שעבראתהמרחק שלכ 115 ק"מ שבין עזה ובין יחם ( תל יחם / חיירבת ימה שבשרון ) ב וו2- ו יום . התקדמותו האיטית 0 — ו ק"מ ליום , בממוצע — מן הסתם מעידה , שנתקל בהתנגדות מסוימת . הערים שהכניע תחותימס באיזור זה נזכרות ברובן ברשימת ערי כנען . זהו הקטע היחיד ברשימה שבו ערוכים המקומות כסדרם לפי מסלול הדרך , מן הסתם משום שערים אלו היו ידועות היטב לסופר המצרי בסדר זה . הקטע הנדון מכיל את השמות האלה : ( 61 ) " מחוז ( מחז , כנראה תל אבו סלטאן שבסביבת יבנה / יבנאל ( 62 ) ;( יפו ; ( 63 ) גת , והכוונה , כנראה , לעיר בשפלה שהיתה לימים אחת מבירות הפלשתים ( תל צפיה / תל א צאפי ( 64 ) ;( לוד ; ( 65 ) אונו ( כפר ענה , ( ( 66 ) אפק ( תל אפק / תל ו אס אל עין ) שעל מקורות הירקון ו ( 67 ) ש 1 כה ( תל _*< ךאס שליד שוי _3 ה ( 68 ) ;( יחם ; ( 69 ) חיבצן ( מקומה לא זוהה ( 70 ) ;( גת ( היא גת פךלה שבמכתבי אל עמארנה , היום הכפר ג'ת בשרון ( 71 ) ;( מגדל ( אולי תל זרח / תל א ך'רור שבקירבת ח'ירבת ? 3 ג ' ךל , השומרת על השם הקדום ; וראה מפה . ( 9 7 היום תל אל ךויר . ראה : אבל , ב , עמי 259 , 292 ; 387 . קק £ 7 , א 235 8 , 4 . ק £ 7 , א 10 4 שם , עמי 9 . 286 שם , עמי 11 . 292 ראה . סימונס , עמי . 117

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר