א . דרכים בינלאומיות

עמוד:35

המעבר העיקריות בארץ כנען בימי הממלכה החדשה של מצרים — ידרך היםי , על סעיפיה השונים — שהסופר המצרי הכירן היטב . מוצא הדרך בגבול מצרים היא סילה ( ת'ר בכתיב המצרי , ( ע §( 1 במכתבי אל עמארנה ( א"ע , מסי ( 288 ו § 616 או 86116 במקורות הביזאנטיים , היום תל אבו צי _? ה , כ 3 ק"מ ממזרח לקנטרה . מקום זה היה תחנת המוצא של מסעות מצריים רבים , ואליו הגיעה אחת התעלות המזרחיות של הנילוס . בפאפירוס אנאסטאסי א' נקרא המקום 'מבצר דרכי חור / כלומר , דרכי פרעה , שהוא התגלמותו של האל חור ( הורוס ) עלי אדמות . המקום כבר נקרא ידרבי חור' במגילת שנהאת מימי הממלכה התיכונה של מצרים ( המאה הכ' לפני סה"נ , ( וממנו חזר שנהאת בספינה לבירת מצרים . מסתבר אפוא , כי הקטע הדרומי של ידרך הים , ' שחיבר את מצרים עם ארץ ישראל , נקרא בפי המצרים 'דרכי חור' — כלומר , דרך פרעה , מעין _'דרך המלך' — בהיותו המסלול הקבוע של חילות מצרים בעלותם צפונה . קטע זה היה חיוני ביותר למצרים , ולכן הוקמה לאורכו שורה של מבצרים , תחנות דרך ובארות מים במרחקים קבועים , במגמה להקל את המעבר על השיירות והצבא ולשמור על שלום הדרך . אין תימה אפוא , שעל קטע זה בידנו לא רק התיאור הקדום שבפאפירוס אנאסטאסי אי — מעץ מסלול מסע ( תזע 61311 ת 1 ז — ( 1 אלא גם שורה של תבליטים מימי סתי הא , ' המתארים את התחנות השונות . אולי לפנינו נסיון ראשון לשרטט מפה . גארדינר חקר את שתי התעודות וערך את התחנות שבשני התיאורים אלו מול אלו : 4 גארדינר , אונומאסטיקון , ב , עמי 202 ואילך . 5 ציור התעלה בתבליטיו של סתי האי ראה : 0 . 323 א £ _1 , א 6 4 ראה : 99-116 . קק , . / £ _/! . \ ' 1 ( 1920 ) , ץ _£ ח \ . _}^ . _031 _^ 1 רשימת התחנות בין סילה ( ת'ר ) ובין עזה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר