א . דרכים בינלאומיות

עמוד:34

א . דרכים בינלאומיות ואלו הדרכים הבינלאומיות החשובות.- ( ו ) _'דרך היםי ; ( 2 ) ידרך המלך . החשובה שבהן היא ' דרך הים _; היא 3118 וח _\ ' 13 של התקופות המאוחרות יותר , שהתמשכה לאורך חופי הארץ . דרך זו שימשה בכל התקופות ההיסטוריות , ולאורכה קמו והתפתחו עריה החשובות ביותר של הארץ , ובה עברו שליחים , שיירות וצבאות לאין ספור בכל הזמנים . דרך זו , על סעיפיה , היתה מאז ומתמיד מטרה ראשונית לכיבושיהן של המעצמות הגדולות בארץ ישראל ובסוריה . לא כן ' דרך המלך , ככינויה במקרא ( במי כ : יז ; כא : כב , ( שהתמשכה לאורך רמת ההרשלעבר הירדן , בסמוך לגבול המדבר . תקופות ארוכות היתה דרך זו בידי הנוודים , שמנעו הקמת יישוב או מבצר , ואילו בתקופות אחרות התפתחה גם לאורכה שרשרת של יישובים חשובים , שהתחרו ביישובי יררך היםי ( וראה מפה . ( 3 . 1 _'דרך הים' מטבע הדברים בידנו עדויות רבות על דרך זו , בייחוד בכתובים מצריים ואשוריים . השם ידרך היםי מופיע במקרא רק בס' ישעיהו , המונה בזה אחר זה 'דרך הים , עבר הירדן וגליל גוים' 0 : 1 כג . ( דברי הנביא מוסבים על כיבושיו של תגלת פלאסר הגי , וכוונתו לחבל החוף , לגלעד ולגליל , שבהם נוסדו אז הפחוות האשוריות דוד , גלעד ומגדו . ישעיהו קורא אפוא לחבל החוף הישראלי על שם הדרך החשובה שעברה בו : ידרך הים . ' בסיפור יציאת מצרים היא מכונה בשם ידיך ארץ פלשתים' ( שמי יג : יז , ( כלומר , הדרך לעבר ארץ פלשתים . מצפון לשרון הסתעפה דרך חשובה זו . המערבי שבסעיפיה נמשך לאורך החוף הפיניקי צפונה , ואילו הסעיפים המזרחיים עברו בעמק יזרעאל ועלו משם דרך בקעת הלבנון לדמשק ולמיסופוטאמיה . נייחד את דברינו גם להמשכים אלה , אף שספק אם גם הם כונו 'דרך הים . ' בתרגומים הלאטיניים לס' ישעיהו נמסר שמה של _'דרך היםי : 5 ת _3 וח . \ ' ! 3 _בימי הביניים נודעה בשם זה הדרך מדמשק אל הים , אף שלא נמצאה עדות למשמעות זו של השם במקורות רומיים כלשהם . חוקרי ימינו שאלו את המונח של ימי הביניים והחילו אותו לעתים על המסילה היוצאת ממצרים ועוברת דרך ארץ כנען ודמשק למיסופוטאמיה . במשמעות זו משמש מונח זה גם בספר שלפנינו . התעודה המקיפה ביותר , המתארת , למעשה , את הסעיפים העיקריים של 'דרך הים , ' הוא הקטע הגיאוגראפי שבאיגרת הסופר המצרי חורי מימי רעמסס הב' ( פפירוס אנסטסי א . ( ' באיגרת זו נמנות תחילה ערי פיניקיה מצמר בצפון ועד עמק עכו בדרום . משם פונה הסופר פנימה לעבר םצור וינועם , שחלשו על המעברים החשובים בעמק הירדן . הוא ממשיך צפונה לבקעת הלבנון , עד קדש , מגיע לסביבת דמשק וחוזר דרך הגולן לסביבות בית שאן . משם הוא פונה לעבר מגידו , מתאר את נחל עירון ( _וךי עארה ) ומגיע ליפו . בחלק האחרון של האיגרת מתוארים קטעי המדבר של הדרך מגבול מצרים עד רפיח . בתעודה זו מתוארות אפוא דרכי 2 ראה 1111 , - וח 53 ; 0 ., \ . 5 . ק . ; { 4 _^ , 21 ) 1 , ¥ _\^ 1 ( 1918 ) , . _6940 קק ,. _2 /)/ 1 / _£ , 1 X 1 _¥ ( 1910 ) , חח _3 וחז 279 8 . 1- [ 31 . ק , יי 1931 ח _^ 0 ח _4 , 1 _^ 0 ח 0 / 1 _! )/ _1€110110 ץ _> 1 ק 1 _?? _1151071001000 _§ 10 ל ; 7 אבל , ב , עמי 9 ו ; 2 זי משל , ידיעות , לא ( תשכ"ז , ( עמי . 171-165 3 ראה : 476-478 . קק £ 7 , א : 4 אהרוני , התנחלות , עמי 115-120 ( וראה להל ן עמי 150 ואילך : כן ראה מפה . ( 18

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר