ג. כלכלת הארץ

עמוד:32

אין בידנו עדות על ניצול מלחי ים המלח , אף שייתכן , שאפשר למצוא רמזים לכך בסיפורים על נציבי המלח שבסביבה ובשם היישוב יעיר המלרוי שבאיזה זה ( יהו' טו : סא ) — כנראה חיירבת _קמךאן- במכתבי אל עמארנה אנו קוראים על משלוח _חומר גלם למצרים לייצור זכוכית מצור ( א"ע , מס' 48 ו , ( מלכיש ( א"ע , מסי _0 ז 1 ) מאשקלון ( א"ע , מסי ( 523 וממקום נוסף בדרום הארץ . תושבי הערים מן הסתם עסקו בחלקם במלאכות שונות , אך מעטות הידיעות על כך . דומה , כי המלאכות עברו ברובן בירושה מאב לבן , וכי היו מקצועות של משפחות וחבורות סגורות ( גילדות . ( במקרא אנו מוצאים רמזים למשפחות של יוצרים , כלומר , קדרים ( דה"א ד ; כג ; וראה גם ירי יח : ב ;( של חרשים ( רה"א ד : יד ;( של עובדי בוץ , כלומר , אורגים ( דה"א ד : כא ;( ושל סופרים ( דה"א ב : נה . ( לאורך החוף עסקו התושבים בהפקת צבעי הארגמן והתכלת מחלזונות ים , מלאכה שהיתה אחד ממקורות עושרם של הכנענים . בתקופה מסוימת עסק בה , כנראה , גם שבט זבולון ( דבי לג : יט . ( עם זאת ניתן לקבוע , כי כלכלתה של ארץ ישראל בתקופת המקרא היתה מבוססת בעיקר על מרעה ועבודת הארמה , וכי עובר אדמתו הוא ששבע לחם ( והשווה מש' יב : יא . ( 34 ראה : 16 . ק ;? . \ 1 . 01055 £ 1 . 7 . \ 11111 _< , 8 , 4508 , 142 ( 1956 ) , נות , יהושע , עמי 35 . 72 ראה : 259-266 . קק . 1405 . * 0 /// ( 1973 ) , , וזז _61 ו 1 ח _6 קק 36 _* . _! . . 0 אנציקלופדיה מקראית , א , טורים . 530-529

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר