ג. כלכלת הארץ

עמוד:30

דדליפה ) ואולי בחותם דרום ערבי מבית אל . בצד _סחר המעבר , שממנו נהנתה הארץ בתווכה בין הארצות השכנות , בעיקר בסחר בחפצי מותרות יקרי ערך , עסקו סוחרי הארץ גם ביצוא וביבוא . בימי קדם ייצאה הארץ בעיקר עודפים של תוצרת חקלאית , כגון תבואה , שמן , יין ודבש ( מל"א ה : כה ; יחי כז : יז , ( וכן צךי ל 71 רכ ז רפואה ומיני בשמים ( ברי לז . ? כה ; מג : יא ; יחי בז ; יז . ( הצרי הופק מעצים שבגלעד המיוער ( ירי ח : כב . ( סחורות היבוא כללו חפצי מותרות ובגדים ממצרים ( יח' בזח , ( עצי בנייה ודגים מפיניקיה ( נחמי יג : טז ) וגם , באמור , חפצי מותרות ובשמים מדרום ערב . עדות על יבוא מסוג זה ממצרים כלולה כבר במכתבי אל עמארנה : במכתב למלך גזר מודיע פרעה , ששלח כסף , זהב , חליפות בגדים , אבנים יקרות וכיסאות משובצים בשנהב תמורת משלוח של שפחות נאות . . 3 דיג וס & נות ברוב התקופות עסקו תושבי הארץ בדיג בים התיכון ובים כינרת , בייחוד בסירות קטנות , שלא נזקקו למעגנים עמוקים . אך המקורות שבידנו על הדיג מעטים ביותר , רדומה , שהיקפו וחשיבותו הכלכלית היו מוגבלים . הספנות מעולם לא מילאה תפקיד חשוב בכלכלת הארץ , למרות חופה הארוך . הסיבות העיקריות לכך היו העדר מפרצים נוחים לעגינה ורצועת החולות הנודדים , שהרחיקו את הדרכים מן החוף . מצב הפוך היה בחוף הפיניקי , שבו שגשגו ערי נמל כגון צור , צידון ואךוד . עם זאת קמו גם לאורך חופה של ארץ ישראל ערי נמל , שניצלו מקומות עגינה נוחים יותר , כגון מפרצים קטנים או כפי סלעים . ערי הנמל החשובות היו עבו , דאר , יפו ואשקלון . ביניהן היו מקומות עגינה נוספים , בעיקר בשפכי הנחלים , שנתנו מחסה מסוים לספינות חופים קטנות . מערי הנמל הקטנות שקמו בשפכי הנחלים אנו מכירים מן החפירות את תל אבו הואם שבשפך הקישון , את תל קסילה שבשפך הירקון ואת תל מור ( תל >< ל חי ¥ יר ) שבשפך נחל לביש ( ואדי סכךיר _- . ( מעטות הידיעות שבידנו על ספנות בנמלי הארץ בתקופת הברונזה . לוחות חומר שנמצאו באוגרית מעידים על קשרי מסחר בינה ובין ערי חוף שונות , ובהן ארוד , גבל , צור , עכו , אשדוד ואשקלון . סחורות היבוא של אוגרית כללו דגים , חלב , צמר , אריגים ובגדים . הערות הברורה ביותר בלולה במגילת ון אמון , שנתחברה בראשית המאה הי"א לפני סה"נ . נזכר בה צי של הת'כר ( סכל , ( אחד מיגויי היםי , שהתיישב בדאר . דאר היא היחידה מארבע ערי הנמל הנ"ל 17 ראה : 15-17 . קק 0111 £ _^ , 8 / , 15011 71 ( 1938 ) , . א 16 ראה _: . קק 9-16 ; ¥ . _\* _4 _\!\ , 84508 , 196 ( 1969 ) , . קק _£ , 84508 , 151 ( 1958 ) , וחוח 8 _^* £ . 4 . . _13 ת 65 ; 1 . _0 _\\' _, _1- ; 1 . ק 59-65 ; * 1 . 1 < _6150 , / 61 _# . . קק _6 . 84508 , 199 ( 1970 ) , חזוח * , 0 £ 4 . . _13 ת 33-36 37-45 ; 0 . _^ . \ ' ; 1 . קק _^ , _84508 , 209 ( 1973 ) , ח _016 \ ' _613 125-136 ) 19 . קק 487 { 84 . _XXX _^ _, . ק £ 7 _, א 4 20 מ נון , הררג העברי הקדום , מרחביה תשכ"ר . 21 ראה : 1-69 . קק 0048 , 1 \ ' ( 1934 ) , , ח 1110 וח 22 _8 \ _¥ . _93 בי _מייזלר ( מזר , ( ארץ ישראל , א , ירושלים תשי"א , עמי 23 . 71-45 מי דותן , ידיעות , כד ( תש"ך , ( עמי ם 2 ל32- ו . 24 ראה : \\ , , _וו-ז _^ 0 ט _י 01 _( 1 _י 0 \ , _1€80101580 ) זץ 142 ; } . 1 < 011 _^ _3 . ק _0 , /]/ , ? 3115 1962 , ל / _1 _£ 0 _> 7 //< . ץ _6 ק _30 ו . _/\ . $ _01 _י ן _0 . 6160-61 . קק _6 _>' , 105 , 111 ( 1973 ) , ח 156 ; _/< . ¥ . _831 _^ ח 0 _* . 79 , 9 , 16 3 א 25 ? 3115 1970 . ראה : 26 . ק £ _7 , א 4

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר