ג. כלכלת הארץ

עמוד:28

והאקלים החם חקלאות שלרוין עשירה . ואולם , עמק הירדן היה קרוב לספר , ותכופות היה נתון לפשיטות של שוסי המדבר , שהפכו אותו לאיזור שומם במשך מאות בשנים . תנאי חקלאות הבעל בארץ לעומת חקלאות השלחין של מצרים הוגדרו בצורה קולעת בסי דברים : כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק . והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה מים . ארץ אשר ה' אלהיך דרש אותה תמיד עיני הי אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה ( דבי _יא.- י-יב . ( במשפטים אלה גם משתקפת תלותה של הארץ בחסדי שמים , כשם שהיא באה לידי ביטוי גם בחגי השנה , הקשורים בעונות החקלאיות . כן ניתן בהם ביטוי ציורי לשטחה המצומצם של הארץ ולרבגוניותה הטופוגראפית — יארץ הרים ובקעת ? — לעומת המישורים רחבי הידיים של מצרים ומיסופוטאמיה . הגידולים החקלאיים העיקריים נמנו בתיאור שבעת המינים שבהם נשתבחה הארץ וח הי אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר . ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש ( דבי ח : ז-ח . ( נזכרים כאן החשובים שבגידולי השדה וכפירות האילן , הראשונים — בעיקר בעמקים , והאחרונים — באזורי ההר . הדבש הנזכר כאן אינו , כפי הנראה , דבש דבורים , כי אם דבש תמרים . בימי קדם היה פרי האילן הזה אופייני לבקעת הירדן ולסביבות ים המלח , אלא שלא מכר כאן בשמו . כינוי כולל וקצר שהמקרא רגיל לשבח בו את הארץ הוא 'ארץ זבת חלב ודבשי , והכוונה לתוצרתם של שני ענפי החקלאות החשובים : חלב — תוצרת המקנה ; ודבש תוצרת פירות האילן . גידול צאן ובקר נמשך גם לאחר התנחלותם של שבטי ישראל , והיה לו מקום נכבד בכלכלה באזורים שונים , ובייחוד בעבר הירדן ( במי לב - . א ? , . דה"א ה : ט ועוד ) ובגבול המדבר והנגב ( שמ"א כה : ב ואילך ; דה"א ר : לח-מא ; רה"ב כו : י . ( תיאור דומה כלול באחת התעודות המצריות הקדומות ביותר : מגילת שאנהת , שנתחברה באמצע המאה הכי לפני סה"נ . שאנהת בורח ממצרים ומוצא מקלט ברתינו העליונה , חבל ארץ השוכן בגבול שבין היישוב לנוודים — אולי באיזור של בקעת הירמוך ומורדות הגולן ו ארץ זו טובה היתה , יאא ( אררי ) שמה , ויהיו בה תאנים וגפנים ויינה רב ממים ; דבשה בשפע ושמנה עצום ; כל פרי על עציה . ויהיו בה שעורים וחטים ואין מספר לבקרה " . כן הוא מונה את הרכוש העיקרי שהשאיר אחריו בשובו למצרים : יעבדי , בקרי , פרותי , כל עצי הטובים / 14 התיאור שנותן המצרי איננו שונה מן התיאור המקראי — בעיני שניהם עושרה החקלאי העיקרי של הארץ הוא מקנה ועצי פרי : יארץ זבת חלב ודבשי . תמונה דומה משתקפת גם מתיאור תפקידם של שרי הרכוש של דויד , שהיו ממונים על אוצרות המלך שנפלו בידיו בעת כיבושיו : ועל עשי מלאכת השדה לעברת האדמה ... ועל הכרמים ... ועל שבכרמים לאצרות גו בי מזר , ארץ ישראל , ג , ירושלים תשי"ד , עמי ו 19 ; 2 . ק £ 7 , א 14 4 לפי : שי "בין , מגלת שאנהת , _תל אביב _תר"ץ,- והשווה 21 '; . ק £ 7 _, א 4

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר