ב. נופי הארץ ואקלימה

עמוד:26

תימן שבקירבת רקם 9 ) _נזךה ) בדרום ובצרה שבין _9 לע _1 _<) _ סלע ) רפרנרן בצפון . האיזור הצפוני היה הראשון שסופח בימי אמציה , אשר 'תפש את הסלע במלחמה ויקרא את שמה _? קל 1 אל ' . .. ( מל"ב יי . (! : רק בנו עוזיה ( עזריה ) השלים את כיבוש אדום ו'בנה את אילת וישגה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבתיר ( פסוק כב . ( כתובים רבים במקרא מוכיחים , שחלוקה חדה זו של ארץ ישראל לחבלים טבעיים שונים היתה ברורה מאוד לבני הדורות הראשונים , ולכל איזור נתייחד בלשונם כינוי גיאוגראפי . דבר זה בולט במיוחד בארץ ישראל המערבית , שאזוריה השונים תוארו בכמה כתובים מסכמים ( דבי א.- ז ; יהוי י : מ ; יא : טז ; יב : ח ; שופי א : ט . ( בתיאורים אלה נזכרים שבעה חבלים : הר , שפלה , חוף הים , אשדות , ערבה , מדבר ונגב . ההר הוא רכס ההר המרכזי , הכולל בעיקר את הרי יהודה ואת הרי אפרים . השפלה היא האיזור הנמוך יותר שממערב להרי יהודה — כלומר , הגבעות המתרוממות מעל למישור החוף — וגבולה המזרחי מדרגת ההר הגבוהה . חוף הים הוא רצועת החוף שממערב לשפלה . האשרות הם המורדות התלולים המשתפלים מן ההר אל בקעת הירדן . הערבה כוללת את בקעת הירדן ואת המשכה דרומה עד אילת , המכוגה עד היום בשם זה . המדבר בתיאורים אלה הוא מדבר יהודה , המשתרע בין הרי יהודה ובין ים המלח . בהיותו חבל מדברי שומם , פראי ומבותר , ועם זאת קרוב למרכזי היישוב , מילא תפקיד חשוב בתולדות הארץ . הנגב הוא חבל הארץ שמדרום להר ולשפלה המתחיל מעט מצפון לבאר שבע , באיזור שכמות הגשמים בו פוחתת במהירות ככל שמרדימים ( וראה מפה . ( 2 בין איזור ההר לאיזור הנגב נזכרת ארץ גו _^ ן ( יהוי יא : טז , ( היוצאת דופן בשורת הכינויים הגיאוגראפיים הכלליים . דומה , כי הכוונה לחבל הארץ רחב הידיים שבין ההר לנגב , שנתפס כאיזור ביניים בגלל הצורה שבה משתפלים הרי יהודה לעבר הנגב . על עבר הירדן אין בידנו תיאורים מקבילים , והשמות הגיאוגראפיים בשן וגלעד הקיפו הן את המורדות הן את רמת ההר . רק בדרום הבחין המקרא בחלוקה גיאוגראפית בין המישור למורדות המשתפלים לעבר ים המלח , כפי שאפשר ללמוד מן השם אשרות הפסגה שבקצהו הצפוני המזרחי של ים המלח ( דבי ג : יז ; ד : _מט,- יהוי יב : יג ; יג : כ . ( אפשר אפוא לסכם ולומר , כי הטופוגראפית של ארץ ישראל מגוונת ביותר , על אף שטחה המצומצם . מרחק קטן מפריד בין אזורים השונים זה מזה מרוב הבחינות , כמו , למשל , הגליל ההררי והגשום לעומת עמק הירדן הטרופי , הרמה הפורייה של עבר הירדן לעומת הנגב הצחיח ומדבר יהודה הפראי . מדרוני ההרים תלולים מאוד ומשמשים גבולות טבעיים בין האזורים השונים . אין תימה אפוא , כי בתקופות שונות בתולדות הארץ נבדלה אוכלוסייתו של איזור אחד מאוכלוסייתו של איזור אחר מבחינת צפיפות היישוב והרכבו החברתי והאתני , דבר שסייע לחיים עצמאיים של חבלי הארץ השונים בזמנים שונים והיה מכשול חמור לאיחוד הארץ לחטיבה מדינית אחת . . 3 המישקעים חבלי הארץ הרבים אינם מובדלים זה מזה מבחינה גיאוגראפית בלבד , אלא מרובים ההבדלים ביניהם גם מבחינת הנוף , האקלים , הצומח והכלכלה לכל אזורי הארץ משותף , כמובן , אקלים

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר