א. ארץ ־ישראל במסגרת המזרח הקדמון

עמוד:8

ונתנו אלה עם אלה בעסקי מסחר ובעניינים של מרעה עונתי ברוודשי הקיץ , עת הכזיבו נאות המדבר . כניסת הנוודים , על צאנם , בייחוד לגלעד , לחבליה ההרריים של ארץ ישראל , לנגב ולאיזור הדלתה של מצרים היתה תופעה שכיחה בכל התקופות , ולעתים קרובות היתה בהסכמת אדוני הארץ , שהניחו לנוודים לרעות את עדריהם באזורים מיוערים אוביצתיים , ולא אחת אף בשדות השלף . הלחץ המתמיד של _נוודי המדבר השמיים הכריע את הכף בהרכב האוכלוסייה בארץ , שנשארה בעיקרה שמית , למרות כל גלי הפלישות והכיבושים מן הצפון . שמות המקומות הקדומים של _ארץ ישראל הם ברובם הגדול שמיים . הם מעידים נאמנה על אופי יושביהם הקדמונים , שייסדו את המקומות האלה במרוצת האל ף הרביעי והאל ף השלישי לפני סה"נ , שהרי שמות מקומות על פי רוב אינם משתנים , למרות חליפות תושבים מחמת כיבוש או נדידה . מן המקורות ההיסטוריים אנו יודעים על שני גלים כבירים , לפחות , של שמיים שהציפו את ארץ ישראל ואת שאר ארצות 'הסהרון הפורה בתקופת המקרא ; הגל האמורי בשלהי האל ף השלישי ובראשית האלף השני לפני סה"נ והגל העברי הארמי במאות האחרונות של האל ף השני לפני סה"נ . הגלים הערביים המאוחרים אינם אלא הישנות של נדידת עמים מן המדבריות אל ארצות היישוב של 'הסהרון הפורה . ' . 2 לוח העמים מצבה הגיאופוליטי של ארץ ישראל כמקום מיפגש של יבשות ותרבויות היה טבוע בתודעת הקדמונים , והוא משתקף יפה בלוח העמים שבמקרא ( בר' י ; דה"א א : א-כג . ( רשימה זו באה לסקור את הארצות ואת העמים שהיו בחוג הראייה של עם ישראל בתקופת המקרא בצורת אילן יוחסין מסועף , שבו מתייחסות כל אומות העולם על אב קדמון אחד , הלוא הוא נח . הסדר הנוהג ברשימה זו הוא מדיני טריטוריאלי מעיקרו : את מקומה של אומה קובעים בעיקר — מלבד לשון וזיקה אתנית — מצבה הגיאוגראפי ומעמדה המדיני . כל המין האנושי נחלק לשלוש הקבוצות הראשיות שהקיפו את ארץ ישראל : בני שם במזרח , בני רום בדרום ובני ינ ? ת בצפון ובמערב . בקבוצת בני שם נכללו עמים דוברי לשונות שמיות שבני ישראל ראו את עצמם קרובים ביותר אליהם . המסורות הקדומות מדגישות את קירבת הלשון והדם שבין ישראל ובין עמים אלה . עם זאת נמנה כנען עם בני חם , אף שלשונו שמית ודומה לעברית , מן הסתם בשל הקשרים הממושכים בין כנען למצרים . לבני יפת הקירבה הפחותה ביותר לישראל ; עמם נמנו עמי הצפון , בעיקר דוברי הלשונות ההודו אירופיות , ובכללם התושבים היוונים והקדם יוונים שבאיזור הים התיכון . מהלך הסקירה הוא מן הרחוק אל הקרוב . תחילה באה מגילת היחס של בני יפת , הלוא הם עמי הצפון ממדי במזרח , _אעזבנז וגמר בצפון ועד תיךס ( _אקרוסקים (? ותן שיש במערב . בני יפת כוללים את אנאטוליה — תוגךמה , תבל _חמ — - את _; ון מאסיה הקטנה ועד ארץ יוון עצמה וכן את איי הים מאלישה ( בכתבי היתדות : אלשיה , ( הלוא היא קפריסין , רוךנים ( לפי דה"א א : ז , במקום דךנים , ( היא רודוס , בתים ( כפתור ושאר האיים ) ועד _תךשיעז ( סךךינ _^ ה , (? הנקראים בשם הכולל 'איי הגויםי ( ברי י : ה . ( /< 4 י ראובני , שם , חם ויפת , תל אביב _תרצ"ב ו מזר , חקירות , עמי , _0 _/? £ >* 0 ' _- _^ _י 155-184 _01014 > 15 _^\\ . קק 16 / _1115€ _^ 31 _^ _1€ > 1 , _\ ( 1954 ) , זו 0 ו , 014 _( _105 י 5 ת 3110 א

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר