א. ארץ ־ישראל במסגרת המזרח הקדמון

עמוד:7

קדם . _בכור ההיתוך של מיפגש ההשפעות צמחו כמה מהישגיה הגדולים ביותר של התרבות האנושית , כגון האלפבית והאמונה המונותיאיסטית . השפעתו של הים התיכון — יהים הגדול' בלשון המקרא — אינה ניכרת ביותר בתולדות ארץ ישראל , כפי שאפשר היה לשער בעת הסתכלות בחופה הארוך של ארץ ישראל . הסיבה העיקרית לכך היא חסרון מפרצים נוחים ומקומות טבעיים לנמלים . צורת החוף כמעט ישרה , ובמקומות רבים מתרוממת זקפה של כורכר מאחורי שפת ים צרה , המקשה את הגישה אל החוף . כן יש ברוב חלקי הארץ , ובייחוד בדרום , רצועה של חולות נודדים ברוחב של קילומטרים אחדים , החוסמת אף היא את הגישה אל החוף ומרחיקה את הדרך מחוף הים אל מעבר לרצועת החולות . משום כך היו רוב הנמלים הקדומים בשפכי הנחלים , שהעניקו לספינות הקטנות מחסה מסוים , ודרכם אפשר היה להתקדם מעט לפנים היבשה . אמנם מעולם לא חסרו נמלים לאורך חוף הארץ , ואחדים מהם אף זכו למידה רבה של חשיבות — כגון אשקלון , יפו , דאר ועכו — אך השפעתן על תולדות הארץ היתה מצומצמת ברוב הזמנים . מעולם לא התפתחה בארץ ספנות משמעותית , ומשום כך גם שימשו נמלי הארץ פתח נרחב להשפעות מן החוץ בדרך הים . בהתפתחותה של סוריה , לעומת זה , נודעה לחוף הים חשיבות מיוחדת . לאורך החוף הסורי הפיניקי יש מפרצים נוחים לרוב , ואף איים בעלי נמלים טבעיים — כגון צור ואךוד — שנועדו מטבע בריאתם לשמש בסיסים לספנות . וכך התפתחה בחוף הכנעני הפיניקי ספנות גדולה למן התקופות הקדומות ביותר . אניות _? בל היו ידועות באלף השלישי ובאלף השני לפני סה"נ , וצור וצידון הכנעניות נעשו במאות הראשונות של האלף הראשון המעצמות הימיות החשובות ביותר בים התיכון . גורם חשוב בתולדות ארץ ישראל וסוריה הוא המדבר , הסובב אותן ממזרח ומדרום . אין גבולות טבעיים המגינים עליהן מנוודי המדבר , פרט למרחבי המדבר עצמם . יישוב המדבר אמנם היה דליל מאוד , והיה בו מקום בשפע לשבטים שנדדו על פני שטחים נרחבים בחפשם מרעה דל לצאנם ולמקניהם _, אך מרחביו העצומים של המדבר היו מקור לא אכזב לפלישת שבטים נודדים , שלחצו תדיר על ארצות היישוב . המלחמה בין היישוב למדבר מעולם לא פסקה . בספר המדבר תמיד שכנו נוודים , שנשאו את עיניהם אל מחמדי היישוב וניצלו כל _שעת כושר לפרוץ לארצות היישוב , בחייבם את יושבי הספר לכוננות מתמדת . שוסי המדבר — כגון העמלקים , המדיינים והישמעאלים — היו אויביו הקשים ביותר של האיכר הישראלי בתקופת המקרא , ואחת מפעולותיו החשובות ביותר של שאול , המלך הראשון על ישראל , היתה הצלת ישראל מידי השוסים ( שמ"א יד ו מח . ( ביצורי הגבול המצריים באיזור המזרחי של הדלתה — שור מצךים שבמקרא — נועדו בראש וראשונה להטיל פיקוח מלא על תנועותיהם של נוודי המדבר . לארץ ישראל גבול ארוך מול המדבר , הן במזרח הן בדרום , ולפיכך היתה השפעת המדבר גורם נכבד בכל תולדותיה . ברור , שדבר זה הורגש בעיקר בחבלים הסמוכים למדבר , כלומר , החלק התיכון והחלק הדרומי של עבר הירדן והנגב . חבלים אלה , הפרוצים מאוד לפלישות מן המדבר , ראו פרקי זמן ארוכים שבהם השתלטו עליהם הנוודים ומקניהם והכחידו כל יישוב קבע . אך לא רק יחסים של מלחמה ואיבה שררו בין נוודי המדבר לאנשי היישוב . תכופות נשאו 2 ראה במיוחד ; ני גליק , עבר הירדן המזרחי , ירושלים תש"ו . 3 אם לא צוינה הוראה אחרת , הכוונה תמיד למשמעות שבה משמש השם _עבר הירדן בפינו : עבר הירדן מזרחה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר