פרק ראשון הנתונים הגיאוגראפיים והכלכליים...

עמוד:4

א . ארץ ישראל במסגרת המזרח הקדמון תולדות כל ארץ ועם מושפעות במידה רבה ממצבם הגיאוגראפי , שאינו כולל רק את נתוני הטבע — כגון האקלים , סוגי הקרקע ופניה — כי אם גם את היחסים הגיאו פוליטיים עם החבלים השכנים . הדבר יפה במיוחד לארץ ישראל , שהיא ארץ קטנה ודלה יחסית , וחשיבותה העיקרית נובעת ממיקומה המיוחד , בשמשה גשר בין היבשות בנתיבי העמים . ו . גשר בין יבשות ותרבויות מאז ומעולם הושפעו קורות יישובה של ארץ ישראל בראש וראשונה ממקומה במסגרת הגיאוגראפית והמדינית של המזרח הקדמון . חטיבה גיאוגראפית זו משתרעת לאורך _כ 600 ק"מ ממדבר סיני בדרום ועד הרי אמנוס וטאורוס בצפון , ואילו רוחבה בין הים למדבר אינו אלא תשעים ק"מ , בממוצע . את כל חלקיה של רצועה צרה וארוכה זו , הסמוכה אל הים התיכון , מייחדים אקלימה וצורתה : רק בה יורדים גשמים בשיעור ניכר בחודשי החורף , ורכסי הרים מכתרים אותה לכל אורכה מצפון לדרום . ממזרח לה משתרע המדבר הסורי הערבי רחב הידיים , וארצות היישוב מקיפות אותו _בחצי גורן עגולה , הלוא הוא יהסהרון הפורה / כפי שכינה האגיפטולוג בךסנ 1 ד חטיבה גיאוגראפית ומדינית זו ( וראה מפה . ( 1 את הסהרון הזה תוחמים מכל העברים גבולות טבעיים ברורים : הים במערב , מדבריות צחיחים במרכז ובדרום , והרים גבוהים בצפון ובמזרח . החלק הצפוני המזרחי של הסהרון הוא ' הארץ שבין הנהרות / מיסופוטאמיה , אשר מאז היאחזותם של הארמים באדמתה נקראת יארם נהריים / ואת אופייה קובעים שני נהרותיה הגדולים , הפרת והחידקל . שני נהרות אלה יורדים מהרי ארמניה הגבוהים שבצפון , ומימיהם נשפכים אל המפרץ הפרסי . בתחילת מהלכם הם מתרחקים זה מזה : החידקל פונה _דרומה מזרחה , והפרת זורם ררומה מערבה , והם מגיעים לנקודות המרוחקות 700 ק"מ זו מזו — הפרת העליון באמצע יהסהרון הפורה / והחידקל בקצהו הצפוני המזרחי . אך בקירבת חלב שבצפון סוריה פונה הפרת בעיקול חד דרומה מזרחה ושב ומתקרב לחידקל , ער ששני הנהרות מתקרבים זה לזה , והמרחק ביניהם כ 35 ק"מ בסביבות ו ראה במיוחד ; _ _01 , 77 ! 1 ך 1 _^ 1 1894 _;\\' . 8 . 1 = ח _1110 ז _
יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר