מתוך ההקדמה למהדורה הראשונה

עמוד:1

מתוך ההקדמה למהדורה הראשונה לפני שנים אחדות , כאשר קיבלתי את הצעתו של 'מוסד ביאליק' לכתוב ספר על הגיאוגראפיה ההיסטורית של ארץ ישראל בתקופת המקרא , ידעתי , שמשימה נועזת וקשה אני מקבל על עצמי . מאז צאת ספרו הקלאסי של ג'ורגי אדם סמית על הגיאוגראפיה ההיסטורית של ארץ הקודש לפני שבעים שנה , בקירוב , התרחבו והתעמקו ללא שיעור ידיעותינו על המזרח הקדום ועל עברה של ארץ ישראל . אטלסים שונים למקרא באו למלא במידת מה את החסר , ובייחוד החוקר הגדול פ"מ אבל אסף חומר רב על הגיאוגראפיה של ארץ ישראל , אלא שלא נעשה נסיון נוסף לתאר את הגיאוגראפיה ההיסטורית של ארץ ישראל לאור כל החומר החדש . קודם בול התרחבו ידיעותינו בכל הנוגע למזרח הקדמון , אשר במסגרתו ראוי לשבץ את תולדותיה של ארץ ישראל . התקופה הכנענית הוארה באור חדש לגמרי , והרבה מן האמור במקרא מובן רק עתה על פי מקורות חוץ מקבילים . ביתר שאת התפתח המחקר הארכיאולוגי בשבעים השנים האחרונות : תולדותיהן ואופיין של ערים ראשיות רבות ידועים לנו היום בדיוק רב , והסקר הארכיאולוגי החדיש פתח לפנינו אשנב להבנת תהליכים יישוביים באזורים שלמים . מחקריהם החלוציים של חוקרים כמו אלט , אולברייט ומזר העמיקו לאין שיעור את הבנת המקורות הקרומים והתהליכים ההיסטוריים והטריטוריאליים שעברו על הארץ . כל החומר הרב הזה מפוזר על פני ספרות מדעית ענפה , ואין זו משימה קלה לקבץ אותו ולהביאו למכנה משותף . גיאוגראפיה היסטורית היא מטבעה מקצוע סינתיטי , המושתת על שלושה ענפי מדע נפרדים ועצמאיים ; גיאוגראפיה , היסטוריה וארכיאולוגיה . בדורנו , שהוא דור ההתמחות המקצועית , התרחב כל אחר מענפי המדע האלה והעמיק חקר במשך עשרות השנים האחרונות , וכל נסיון של ריכוז וסינתיזה עלול להביא לידי שטחיות או לידי איבוד הדרך בפרטי פרטים . לפיכך צמצמתי בכל האפשר את התיאורים הגיאוגראפיים של הארץ , המצויים בשפע בספרים אחרים . לעומת זה השתדלתי שלא לוותר על שום מקור היסטורי , ובמיוחד עמדתי על העניינים שבהם האיר המחקר הארכיאולוגי פרשיות בתולדות הארץ וחבליה השונים . פתחתי בפרקי מבוא כלליים על הארץ ועל תולדות המחקר ושיטותיו , ואחריהם הבאתי את החלק העיקרי על תולדות ארץ ישראל . מן הצד האחד ניסיתי בחלק זה לשמור על רציפות התיאור ועל שלבי ההתפתחות העיקריים בתולדות הארץ הארוכות , ומן הצד האחרשיבצתי בו תיאורים מפורטים של המקורות החשובים שעליהם מתבססות ידיעותינו על התקופות השונות . תיאורים אלה מפסיקים לעתים את הסקירה השוטפת , אך לא ראיתי דרך אחרת לסדר את החומר . סקירתי מבוססת על פירושם של מקורות אלה , ולכן הוויתור עליהם היה מניח את התיאור בלא הנמקה וביסוס . הקורא לא יתקשה לדלג על חלק מתיאור המקורות ולחזור אליהם לפי הצורך . הספר המוגש בזה לקורא מורכב אפוא מסקירות כלליות בלבד . לפי התכנית הראשונה נועד תיאור הארץ וחבליה לכרך שני של ספר זה , אך הפרקים הכלליים שבחלק השני של הכרך

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר