ארץ־ישראל בתקופת המקרא גיאוגראפיה היסטורית

עמוד:ד

מהדורה ראשונה של ספר זה יצאה לאור בהוצאת מוסד ביאליק בירושלים בשנת תשכ"ג מהדורה ראשונה : תשמ"ז הדפסה שנייה : תשמ"דו הביא לדפוס : חננאל גולדברג כל הזכויות שמורות © ירושלים 1987 אין להעתיק מפות , מאמרים או קטעים מספר זה בשום צורה שהיא ובשום אמצעי , או לעבדם בדרך כלשהי , לרבות צילום וה ק לטה , ללא אישור בכתב מבית ההוצאה סדר צילום : יד יצחק בן צבי צילום ולוחות : פיקובסקי הדפסה : דפוס דף נוי מסת"ב 965-217-043-7

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר