ארץ־ישראל בתקופת המקרא גיאוגראפיה היסטורית

עמוד:ג

יוחנן אחרוני ארץ ישראל בתקופת המקרא גיאוגראפיה היסטורית מהדורה מתוקנת בעריכת ישראל אפעל הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים תשמ"דו

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר