מבוא

עמוד:9

מינקות עד בגרות , היו מועצות שרמת האבטלה בהן היתה נמוכה בזכות מערכת מסודרת של הכשרה מקצועית ופיתוח כלכלי , והיו כאלה שהיתה בהן שמירה קפדנית על איכות הסביבה . לדברי החוקרים , ניתן להסביר את ההישגים האלה בפעילותה של החברה האזרחית . ( Putnam , 1993 ) בחברה האזרחית מתגבשות דעות שמטרתן להשפיע על מדיניות , ובה בשעה ארגוני חברה אזרחית מסייעים לשלטון לספק שירותים שהציבור זקוק להם . תנועות חברתיות מציגות רעיונות חדשניים לשיפור החברה ( לפי תפיסתן , ( ארגוני מתנדבים נותנים שירותי רווחה , וארגונים מקצועיים מתווים עקרונות התנהגות ומייצגים את האינטרסים של חבריהם - כל אלו הם מרכיב חיוני בחייה של מדינה דמוקרטית . החברה האזרחית , באמצעות הקהילות המרכיבות אותה , היא מכשיר חשוב לפיתוח זהות נבדלת ומיוחדת , ובעת ובעונה אחת לריכוך תוצאותיה של הנבדלות הזאת . מדינות שאזרחיהן עשויים מקשה אחת נעלמות מן העולם . רוב המדינות שסועות ומפולגות בין קבוצות חברתיות שנבדלות זו מזו בלאום שלהן , במוצאן , במעמדן הכלכלי ובעמדתן האידאולוגית . בידול שמבוסס על שבטים , גוונים ודעות יוצר , מטבע הדברים , מתחים חברתיים . חוסר סובלנות , שיכול להגיע עד עוינות גלויה ואלימות , נעשה תופעה נפוצה . בגרמניה מתנכלים גלוחי ראש לעובדים זרים מטורקיה , ובאנגליה סובלים מהגרים מוסלמים מאפליה ומקיפות . החברה האזרחית אינה מתעלמת מהמתחים האלה . נהפוך הוא , במסגרת החברה האזרחית קבוצות חברתיות קונות להן זהות ומטפחות אותה . תפקידה לתת לגיטימציה לזהות הזו ולקשור בין נושאיה . החברה האזרחית מגשרת ומפשרת בין גוונים חברתיים כלכליים ואידאולוגיים ומאפשרת להם לחיות בצוותא מתוך כבוד הדדי , ובעיקר מתוך השלמה עם שונות . החברה האזרחית מיועדת לתרום גם לרווחת הפרט . בעולם שבו איש לעצמו ואישה לבדה , שבו האינדיבידואליזם הוא אידאל ומשאת נפש , והיחיד על מאווייו ושאיפותיו עומד במרכז , בעולם הזה החברה האזרחית מציעה הדדיות , אמפתיה והקשבה לזולת . בימינו , כשמצפים מאדם להיות נאמן לעצמו ולעשות מה שמתחשק לו ,

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר