תוכן העניינים

עמוד:6

פרק עשירי 1 מסקנות - האם החברה הישראלית "מתאזרחת" 203 ? ביביליוגרפיה 226 רשימת הלוחות לוח . 1 פגישות מנהיגי ארגונים ציבוריים עם נציגי השלטון על פי ותק 133 לוח . 2 קשרים בין ארגוני חברה אזרחית למפלגות פוליטיות 138 לוח . 3 שוליות חברתית והשתייכות לחברה אזרחית 152 לוח . 4 השתייכות לארגון ציבורי על פי סוג הארגון 155 לוח . 5 פעילות בארגונים ציבוריים על פי גיל 157 לוח . 6 אמון ביךאישי על פי מידת פעילות 169 לוח . 7 אמון במוסדות המדינה על פי מידת פעילות 169 לוח . 8 עמדות סובלניות כלפי חברי קבוצות לא אהודות על פי מידת פעילות 174 לוח . 9 הרכב ארגוני החברה האזרחית על פי מאפיינים דמוגרפיים וותק 179 לוח . 10 דפוסים של שיתוף פעולה על פי מטרות וותק 186 לוח . 11 אי נכונות לשיתוף פעולה על פי גורמים וותק 187 לוח . 12 ממדים של דמוקרטיה פנימית על פי מידת פעילות 193 לוח . 13 עמדות דמוקרטיות על פי מידת פעילות וגיל 197

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר