מבוא

עמוד:11

מבוא מחקר זה בא לתאר את היווצרותה של בעיית הפליטים הפלס טינים . לצד הקמתה של מדינת ישראל , היווצרותה של בעיית הפליטים היא החשובה שבתוצאות המדיניות של מלחמת העצמאות . המחקר מבקש לבחון כיצד ומדוע , בין דצמבר 1947 לספטמבר 600 , 000 , 1949 עד 760 , 000 ערבים פלסטינים היו לפליטים , ומדוע נשארו פליטים לאחר המלחמה . בעיית הפליטים הפלסטינים והשל כותיה זיעזעו את המזרח התיכון והטרידו את העולם כולו בארבעת העשורים האחרונים . השאלה מדוע נעשו לפליטים , היתה לאורך כל אותה תקופה סלע מחלוקת בין ישראל ומדינות ערב ותפסה מקום מרכזי בהסברה ובתעמולה של שני הצדדים . הטענה הכללית של הערבים היא , שהיהודים גירשו את ערביי פלסטין בכוונה תחילה ועל פי תכנון מוקדם , כחלק מתכנית על מדינית צבאית . טענה זו שירתה את הערבים בבואם לתאר את ישראל כמדינת גזל מרושעת וחסרת מוסר . כנגדה קיימת הגרסה הישראלית הרשמית לפיה נמלטו הערבים מרצונם או נתבקשו / נצטוו לעשות כן על ידי מנהיגיהם המקומיים או על ידי מנהיגי מדי נות ערב . גרסה זו סייעה למדינה הצעירה לשמור על תדמיתה הבלתי מוכתמת כמקלט לעם נרדף וכישות מדינית צודקת יותר , מוסרית יותר וראויה יותר לאהדת המערב ולסיועו מאשר החברות הערביות הריאקציוניות , הפיאודליים למחצה והדיקטטוריות , המקי פות אותה סביב . לאחרונה הוסר הסיווג מרוב המסמכים הפוליטיים הרשמיים של מדינת ישראל וכן ממסמכים פרטיים , מן השנים 1947 עד , 1949 והם נחשפו לציבור . כן הולכים ונפתחים עתה ארכיוני המדינה של בריטניה , ששלטה בארץ עד מאי , 1948 ושל ארצות הברית , שמאז קיץ 1948 נעשתה מעורבת יותר ויותר בבעיית הפליטים . הודות לכך אפשר היום לתאר את אשר קרה ולכתוב את תולדותיה של אותה תקופה על יסוד שפע רב של חומר ראשוני ומקורי .

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר