התוכן

עמוד:8

הפקעה והקצאה 231 הקמת ישובים חדשים 243 1949-1948 , קליטת העולים החדשים וישובם 1948 , וראשית 255 1949 פרק ששי : הגל השלישי , י קרבות עשרת הימים 18-9 ) ביולי ( 1948 וההפוגה השנייה 18 ) ביולי15- באוקטובר ) 265 חזית הצפון r 267 הזית המרכז r 272 חזית הדרום ? 284 המבצעים הצבאיים בימי ההפוגה השנייה , יולי עד אוקטובר 285 1948 פרק שביעי : הגל הרביעי : הקרבות ויציאת הערבים באוקטובר ובנובמבר 289 1948 חזית הדרום 292 חזית הצפון ; 299 סיכום 313 פרק שמיני : פינוי אזורי הגבול : גירושים והעברת אוכלוסין , נובמבר 1948 עד יולי 316 1949 גבול הצפון ? 316 אזור הדרום ? 324 אזור הגבול עם שטחי ארץ ישראל שהוחזקו בידי עבר הירדן 329 פרק תשיעי : צעדים לפתרון בעיית הפליטים , דצמבר 1948 עד ספטמבר 339 1949 ועדת הפיוס לארץ ישראל וסיבוב השיחות הראשון בוועידת לוזאן - מבוי סתום 339 ו ! פרשת ביניים : תכנית עזה ? 355 ועדת הפיוס לארץ ישראל וסיבוב השיחות השני בוועידת לוזאן : "הצעת ה " 100 , 000 וכשלון השיחות 367 דברי סיכום 382 נספח א : ' מספר הפליטים הפלסטינים 397 נספח ב : ' ראשית קליטתם של הפליטים הפלסטינים במדינות ערב 400 1949-1948 סיכום 425

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר