א) שפינוזה בראי הדורות

עמוד:13

ושנאה - עצמית . אפילו יוליוס ג ו ט מ ן , החוקר הדגול של הפילוסופיה היהודית לדורותיה , עם כל תרומתו הנכבדה להבנת הפילוסופיה של שפינוזה ויחסה אל היהדות ( עוד נשוב לדון בתרומתו זאת , בפרק הרביעי ) , לא יכול להבליג בנדון זה , ודיבר גם - כן על " שנאה לוהטת " ליהדות מצד ג 41 שפינוזה מלבד משה הס , שראה עצמו " תלמידו של שפינוזה " , ושאב ממנו את מלוא השראתו הפילוסופית , הכללית והיהודית כאחד , הרי היה זה בעיקר נ ח ו ם ט 1 ק ו ל ו ב , אשר במונוגראפיה מקיפה על שפינוזה , 15 אמנם בעלת ערך פובליציסטי יותר מאשר מדעי , יצא לראשונה בדברים נמרצים וחד - משמעיים נגד היחס העוין אל שפינוזה מצד היהדות : " רשאים אנו להתפאר , שעמנו נתן לעולם גאון - הגאונים בפילוסופיה , אחד מאלה הנולדים אחת לאלף שנים " , 16 ובנוגעו בשאלת החרם , הדגיש סוקולוב : " אין אדם נעשה יהודי ע " י שופר , ואיננו פוסק מהיות יהודי ע " י שופר ; ההווייה היהודית היא דבר של טבע , של תולדה . שפינוזה אך יצא או הוצא מן הקהלה היהודית , מעודו לא יכול היה לצאת או להיות מוצא מעמו . " 17 דברים דומים השמיע בשעתו גם ד ו ד ב ן - ג 1 ר י ו ן . 18 כן זכורה הכרזתו הפתטית של י ו ס ף ק ל 1 ז נ ר על הר הצופים , בציון 300 שנה להולדת הפילוסוף : " ברוך שפינוזה , אחינו אתה , אחינו אתה , אחינו אתה " . ואולם , לא זה קו עייננו . סוקולוב התריע נגד יהסה של היהדות כלפי שפינוזה , אך לא עסק כמעט ביחסי של שפינוזה אל היהדות . בעיניו , היה שפינוזה אחד הגאונים , שהיהדות נתנה לעולם . אכן , היהדות הוציאה מתוכה לא מעט גאונים , שהעשירו בתרומתם האינטלקטואלית את האנושות , כגון מארקס , איינשטיין , פרויד ואחרים . אך לא בשביל איינשטיין ולא בשביל פרויד היוותה יהדותם איזו בעיה , שהעסיקה אותם במיוחד - לא במחשבתם המדעית , ואף לא בהגיגיהם הפילוסופיים השונים . ולעומת זאת , הן שפינוזה והן מארקס נדרשו , מבהינה פילוסופית , לשאלה היהודית , אף שמקדם לא כרכו את העיונים האלה דווקא עם מצבם האישי בנדון זה . ( הפירושים הפסי - כולוגיים האפשריים , שהפליגו בהם במיוחד לגבי מארקס , אינם רלוואנטיים לנושא עיוננו . ) לכן יש מקום לתאיר ולבירור ביקורתי של השקפת שפינוזה - או מארקס - על היהדות , מה שאינו כן ביחס לאיינשטיין או פרויד . ( ספרו של פרויד על ' משה והמונותיאיזם ' הוא נסיון , בלתי - מוצלח לכל - הדעות , של מהקר פסיכואנאליטי ; בעייתיותו היא במישור שונה לגמרי מזה שמעסיק אותנו כאן . ) שני חוקרי - שפינוזה היהודיים הראשיים במאה העשרים היו י ע ק ב

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר