פתיחה

עמוד:5

פתיחה צירוף התיבות ' פילוסופיה ' ו ' יהדות ' קשיר עם שלוש סוגיות או אספקטים של עיון : 1 ) בירור טיבה ומהותה של ' פילוסופיה יהודית ' , או כביטויו של י ו ל י ו ס גוטמן , ' פילוסופיה של היהדותי . 2 ) עיון במישנותיהם של הוגים יהודים בזירה הפילוסופית הכללית , כדי להתחקות בהן אחר שורשי השפעה של ההוויה הקיומית או המקורות הרוחניים היהודיים . 3 ) ניתוח השקפתם של פילוסופים על היהדות , כדי להבין את מקומה בהגותם הכללית . הסוגיה הראשונה מעוררת , מ - דה , בעיות - מבעיות שונות , כמו למשל , האם יש לראות בעיונים הפילוסופיים , שאנו נתקלים בהם במקרא - כגון תפישת האלוהות המונותיאיסטית וצידוקה מצד אחד , או בירור שאלות פילוסופיות טיפוסיות , כמו ביאיוב ' , ' קוהלת ' או ' משל " מצד אחר - התגלמותה של פילוסופיה יהודית מיוחדת . השאלה שנויה במחלוקת . בעוד שיש , פי ש ר א ל א פ ר ת , המנסים לכלול גם את המחשבה היהודית הקדומה במסגרתה הכללית של הפילוסופיה היהודית לדורותיה , הרי סבור י . גוטמן כי אלה לא היו בעיות מיוחדות של פילוסופיה יהודית ; לדעתו קיבל העיון הפילוסופי בתוך היהדות את הדחפים וההשראה שלו מבחוץ . " ההסטוריה של הפילוסופיה היהודית הריהי הסטוריה של קליטות . מנכסי מחשבה זרים " , 1 שגוטמן מונה בהן שלוש קליטות עיקריות : א ) היוונית - הלניסטית , ב ) היוונית - איסלאמית ( לכל * הדעות , הפרק החשוב ביותר בתולדות הפילוסופיה היהודית ) , ג ) האירופית החדשה . אף שפל הסוגיה הזאת היא במידה רבה שילית לגבי הבעיות , שיידונו להלן , מן - הראוי לציין שהחלוקה הזאת של גוטמן משאירה אף היא כמה נקודות פתוחות , וקורם - כל השאלה - מה , אם כן , מקומו וענייני של ש פ י נ ו ז ה - המשמש כנקודת - מוצא ומצפן לעיינים בספר הזה . מובן שעוד נחזור לכך , תוך בירורנו את תפישת היהדות של אותו פילוסוף גדול . גם הסוגיה השנייה כמעט שאיננה רלוואנטית לדיוגגו כאן . לא השפעת המקורות היהודיים על עיצוב כלל - השקפתם של הפילוסופים היא מטרת חקירתנו , אלא התייחסותם של אלה אל היהדות . * * בקשר להשפעות המחשבה היהודית שלפניו ראה : לשאלת ההשפעות היהודיות על הפילוסופיה של שפינוזה , " ברוך שפינוזה - 300 שנה למותו " , אוניברסיטת חיפה תשל " ח , עמ ' ~ 14 - 165 .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר