התוכן

עמוד:4

תוכן - העניינים פתיחה 5 הקדמה למהדורה השנייה . 9 פרק ראשון : השקפתו של ברוך שפינוזה על היהדות 11 א ) שפינוזה בראי הדורות 11 ; ב ) מקומו של ה ' מאמר תיאולוגי - מדיני ' במישנת שפינוזה 14 ; ג ) הרקע האידיאולוגי של ה ' מאמר ' 17 ; ד ) מעמד העם היהודי בגולה 23 ; ה ) עם - ישראל בימי - קדם 29 ; ו ) מושג היהדות בתורת שפינוזה והשפעותיו על ההוגים אחריו 36 ; ז ) הקשר בין ' המאמר התיאולוגי - מדיני ' ובין ' תורת - המדות ' 39 פרק שני : מושג היהדות במחשבת משה מנדלסון 44 א ) מנדלסון בראי ההיסטוריוסופיה היהודית 44 ; ב ) קווים להתפתחותו הרוחנית 47 ; ג ) הרקע הכללי לחיבור ' ירושלים ' 52 ; ד ) הפרק הראשון של ' ירושלים ' 58 ; ה ) תורת שלושת הרבדים 59 ; ו ) תפקידם של ' חוקי - התורה ' 64 ; ז ) היהדות ודת - התבונה 67 ; ח ) סיכום הבעיה הפילוסופית של מהות היהדות לפי מנדלסון 73 פרק שלישי : שפינוזה ומנדלסון 84 פרק רביעי : תפישת - היהדות של משה הס 96 א ) הערות מקדימות 96 ; ב ) הס ושפינוזה 98 ; ג ) היהדות בעיני הס הצעיר 104 ; ד ) ' רומי וירושלים 107 1 ) הבעיה הלאומית כחלק מהשקפה פילוסופית אחדותית 107 ; 2 ) עלילת - הדם של דמשק ב - 1840 109 ; 3 ) ' אביב - העמים ' 111 ; 4 ) תפישת - היהדות ב ' רומי וירושלים ' 113 ; 5 ) ההדים של רומי וירושלים 119 . פרק חמישי : השאלה היהודית בתפישתו של סארטר 121 א ) מקומו של סארטר בדיון הזה 121 ; ב ) ' הרהורים על השאלה היהודית 122 : ג ) הבסיס הפילוסופי הכללי ' של ה ' הרהורים ' 122 ; ד ) השורש המטאפיזי של האנטישמיות 126 ; ה ) מהותה של האנטישמיות ' הדמוקראטית ' 129 ; ו ) הגדרת היהודי 130 ; ז ) היהודי הבלתי - אותנטי 135 ; ח ) דמות היהודי האותנטי 144 ; ט ) דברי סיכום 149 פרק ששי : תמורה ואקטואליות בהגות יהודית 151 א ) בעית היהדות או בעית היהודים 151 ; ב ) ' תלות - גומלין ' כביטוי לזהות יהודית 153 ; ג ) מעמדן של המצוות בתפישתו של י . לייבוביץ 158 ; ד ) מהות היהדות בהשקפתו של י . קלצקין 169 ; ה ) קלצקין מול אחד - העם 175 ; ו ) סוף - דבר 181 הערות 185 הערות נוספות 194 נספח לפרק על סארטר 195 מפתח שמות 197

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר