- אוריאל רפפורט היסטוריון של תקופת הבית השני

עמוד:14

תרגום ופירוש חדשים לספר מקבים א.19 אורי גילה עניין רב גם במספר אישים ובעולמם החברתי והדתי. הוא התמודד עם שאלת אישיותו של יוסף בן מתתיהו וכתיבתו ההיסטוריוגרפית,20 אך בעיקר ריתקה אותו דמותו של יוחנן מגוש חלב, מנהיג גלילי ערב המרד הגדול ואחד מראשי המורדים בירושלים בזמן המרד. ליוחנן מגוש חלב ולאישיותו ותפקידו ההיסטורי, כפי שהם משתקפים מכתביו של יוסף בן מתתיהו, הקדיש אורי לא מעט מחקרים.21 בשנותיו הרבות באקדמיה מילא אורי מגוון של תפקידים באוניברסיטת חיפה, שהוא היה מראשוני מוריה. בשנת ,1963 והוא בן 28 בלבד, לקח על עצמו לרכז את החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת חיפה, שזה עתה פתחה את שעריה כשלוחה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אורי היה אז סטודנט שסיים בהצטיינות את לימודי התואר השני באוניברסיטה העברית? הוא נענה לאתגר הזה ובתוך כך המשיך את לימודיו לתואר דוקטור ולימד במקביל בבית הספר הריאלי העברי בחיפה, יחד עם כמה חברים הצליח אורי לבנות בחיפה חוג תוסס, שקלט חוקרים צעירים מהאוניברסיטה העברית ואפשר להם להתקדם במסלול ההוראה והמחקר במוסד אוניברסיטאי חדש. בשנת 1972 מונה אורי לדיקן הראשון של הפקולטה למדעי הרוח, שהוקמה עם הכרזת העצמאות של אוניברסיטת חיפה, ובשנת 1983 נבחר לתפקיד הרקטור של אוניברסיטת חיפה. בשני התפקידים פעל אורי רבות להעלאת קרנה של אוניברסיטת חיפה בארץ ובעולם ולקידומם של אנשי סגל צעירים, שחיזקו את מעמדה העצמאי של האוניברסיטה. בתקופת כהונתו של אורי בתפקידים אלה, נפתחו בפקולטה למדעי הרוח ובאוניברסיטת חיפה בכלל, תכניות לימודים חדשות לתואר ראשון ולתואר שני, הורחבו לימודי הדוקטורט לתחומים שהיו נחלתם הבלעדית של המוסדות הוותיקים, והורחב הפיתוח הפיזי של האוניברסיטה, שהלכה ותפסה מקום של כבוד בעולם האקדמי. 19 ראו למשל מאמת: Van .K ,21" ,XV ,Maccabees I in Clause Extradition "The Near Ancient the within Emigration and Immigration ,(eds.) Schoors .A ,Lerbeghe 271-283 .pp ,1995 Leuven ,Lipinski .E .Festschirtf ,:East וכן פירוש למקבים א, ב: 711-734 .pp ,2001 Oxford ,Commentary Bible Oxford ',The ספר מקבים א, מבוא, תרגום ופירוש, ירושלים תשס"ד. 20 על אישיותו ראו: "יוסף בן-מתתיהו - הארות לאישיותו ולפועלו," האומה, טו )תשל"ז,( עמ' :95-89 על יוספוס ההיסטוריון ראו: the of World "The ,Rappaport .U ,Mor .M Modern and Josephus ,Feldman .L.H on Review (A Biographer Historical 67-78 .pp ,(1986) 1 ,History Jewish ,1984)" ,Scholarship 21 ראו במיוחד: [Essays (1982) 33 ,JJS ,Jerusalem" to Galilee From :ofGischala "John 479-493 .pp ,Yadin] .y of Honour .in למחקרים נוספים, ראו רשימת המחקרים של אוריאל רפפורט בהמשך.

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר