אוריאל

מתוך:  > אוריאל > אוריאל

עמוד:11

אוריאל רפפורט - היסטוריון של תקופת הבית השני כל המתעניין בתולדות ישראל בימי הבית השני אינו יכול שלא להכיר את השם אוריאל רפפורט. מהמחצית השנייה של שנות השישים של המאה הקודמת מחקריו של אורי מופיעים ברשימת הקריאה של כל קורס וכל ספר או מאמר, ערך באנציקלופדיה או בלקסיקון, העוסקים בתולדות ישראל בתקופת הבית השני. במחקריו הרבים, הכתובים בלשון קולחת ובהירה, מצליח אורי לפרוס לעיני הקוראים קשת רחבה של נושאים, הנוגעים בחיי היהודיים בתקופה שבין שיבת ציון למרד הגדול: אפוקליפטיקה ונומיסמטיקה, ספרות יהודית-הלניסטית וכתביו של יוסף בן מתתיהו, דברי ימיה של מדינת החשמונאים והמרד הגדול של היהודים בשלטון הרומי, ערים ואתרים בארץ- ישראל והיהודים בפזורה, חברה ופוליטיקה ביהדות הבית השני, הכלכלה וחיי היום-יום. בנושאים אלה וברבים אחרים דן אוריאל רפפורט במאמרים, בספרים ובערכים שכתב, בעברית, באנגלית ובצרפתית, בכתבי עת ובספרים שפורסמו בארץ ובעולם.1 בכתביו פונה אורי בעיקר לקהל האקדמי, אך לא מעטה פעילותו בהנחלת דברי ימי הבית השני בקרב ציבור התלמידים בבתי הספר התיכוניים, מוריהם, ובקרב הקהל הרחב. ספרו על ההיסטוריה של הבית השני, שיצא בשלוש מהדורות,2 הוא מספרי היסוד ללימוד ההיסטוריה של העם היהודי, וזה שנים רבות הוא משמש סטודנטים, מורים, תלמידים ומתעניינים. דורות של סטודנטים למדו ולומדים את שני הקורסים שהכין לאוניברסיטה הפתוחה, המקיפים את תולדות ישראל בימי הבית השני.3 אורי גם תרם מפרי עטו לשתי סדרות חשובות בתולדות ארץ-ישראל. הוא מביא לקורא את תולדות תקופת החשמונאים בסדרה "ההיסטוריה של ארץ-ישראל4/' ואת סיפורו של המרד הגדול ברומא, כעורך ובכותב בסדרה "ההיסטוריה של עם ישראל5." כעורך עמד אורי מאחורי מספר רב של אסופות מאמרים העוסקות בהיבטים שונים 1 יצוינו כאן מחקרים נבחרים, ורשימה מלאה של פרסומיו של אוריאל רפפורט מופיעה להלן. 2 א' רפפורט, תולדות ישראל בתקופת הבית השני, תל-אביב ,1967 ,21976 .1984 3 מגלות לקוממיות, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב ?1978 מהדורה שנייה, .1992-1990 יהודה ורומא, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב ?1981 מהדורה שנייה, .1998-1996 4 א' רפפורט, "מדינת החשמונאים," מ' שטרן )עורך,( ההיסטוריה של ארץ-ישראל, כרך שלישי, התקופה ההלניסטית ומדינת החשמונאים, ירושלים ,1981 עמ' .273-191 5 א' רפפורט )עורך( ההיסטוריה של עם ישראל: יהודה ורומא - מרידות היהודים, ירושלים תשמ"ג.

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר