אוריאל

מתוך:  > אוריאל > אוריאל

עמוד:7

תוכן העניינים אוריאל רפפורט - היסטוריון של תקופת הבית השני 11 רשימת פרסומים - אוריאל רפפורט 17 מרידות היהודים חנן אשל על נבל וכינור: הערה על מטבעות הברונזה 29 הבר-כוכבאיים בצלאל בר-כוכבא תלמי מקרון - המליץ על המורדים היהודים בחצר המלכות באנטיוכיה 41 מנחם מור עוצמתו והיקפו של מרד בר-כוכבא - עיון מחודש 57 הלל ניומן לידת המשיח ביום החורבן - הערות היסטוריות 85 ואנטי-היסטוריות אהוד נצר ארכיון המורדים במצדה 111 עמוס קלונר מערכות המסתור בארץ יהודה: עדכון ארכיאולוגי 125 ובועז זיסו וגיאוגרפי של השתרעות מלחמת בר-כוכבא ימי החשמונאים דן אורמן זל" מטבעות יהודיים בחפירות ניצנה 151 אריה כשר המלחמה בעבודה זרה בדור הראשון של בית חשמונאי 167 חגי ספר ההנהגה הכוהנית ביהודה והסמכות על חוקי האבות 183 ישראל שצמן על גיורם של האדומים 213 ספרות דבורה דימנט מה התחדש בחקר תולדותיה של עדת קומראן? 245 שולמית ולר סיפור אבא חלקיה בתלמוד הבבלי, מסמך היסטורי 279 או יצירה ספרותית? רבקה ניר "יתר דברי ירמיהו" - חיבור יהודי או נוצרי? 301

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר