אוריאל

מתוך:  > אוריאל > אוריאל

עמוד:4

ספר זה יצא לאור בסיוע הנשיא, הרקטור, הפקולטה למדעי הרוח והקתדרה עש" וולפסון באוניברסיטת חיפה משרד החינוך, התרבות והספורט מסת"ב 965-227-210-8 isbn מספר קטלוגי 185-526 .No Catalogue ( כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים תשסו" אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו, בשום צורה ובשום אופן, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום או הקלטה, ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור. סדר מחשב ועימוד: מרכז זלמן שזר לוחות: מכון האופסט שלמה נתן? הדפסה: דפוס גרפית בעמ" כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר