פרק ראשון מבוא: דרכים בחקר מחשבת חז"ל

עמוד:11

פרק ראשון מבוא : דרכים בחקר מחשבת חז"ל בספר זה אנסה לתאר שיטה מחשבתית שלא זכתה למקום הראוי לה בתולדות מחשבת החכמים בפרט ובתולדות הדתות בכלל , השלכות המימצאים , לגבי שאלות מרכזיות כיחס היהדות של חז"ל לגיור וכן יחסם של חז"ל לנצרות רבות הן . מעל לכל , חשיבותו המיוחדת של הנושא היא בבירור תפיסת התנאים את מקום הדת היהודית בעולם , כלומר , האם מתן תורה מעיקרו היה חוויה לאומית גרידא או שהוא נועד מראש לכלל האומות ? ובזה לא נסתיימה השאלה . שהרי אפילו סברו חכמים שהתורה היתה אמורה להינתן לכלל האנושות , מה מעמדה כעת , כשהאנושות כולה לא בחרה בה ? כלום ניתנת האפשרות ללא יהודים ליהנות מן ההתגלות המיוחדת הזאת , גם בלי להתגייר ? או שמא , באותו רגע בראשיתי , שבו רק עם ישראל קיבל את התורה , ננעלו שערי תורה בפני אומות העולם ? אין צורך להדגיש שמדובר בפרשה שממנה ובה מפתחות להבנת התגבשותה של הזהות היהודית בשלהי העת העתיקה . יש להקדים כמה מלים על המושג "דת עולמית" או אוניברסלית . במאמר מאלף שיצא לאחרונה ניתח ג' סמית את התפתחות המושג "דת עולמית" או אוניברסלית . הוא מצא שההבחנה בין דתות לאומיות לבין " דת עולמית" נעשתה לראשונה ברבע הראשון של המאה התשע עשרה באסכולת טובינגין , אבל קנתה שביתה במדעי הדתות הודות לחיבור רב השפעה שנכתב ב , 1876 על ידי פטרוס טיל , בשם ראשי פרקים לתולדות הדתות עד להתפשטותן של דתות אוניברסליות . אחרי שטיל מבחין הבחנה דקה בתשעה סוגי דתות "טבעיות" הוא עובר להבחנה אחת ויחידה בדתות ה"אתיות" - בין דתות נומיסטיות לאומיות לבין דתות אוניברסליות . כפי שסמית מראה בניתוחו , הסוג הראשון של דתות אתיות בא להבחין בין הנצרות לבין היהדות . בסופו של דבר פסק טיל שהדתות האוניברסליות היחידות הן הנצרות , האיסלאם והבודהיזם . חמש שנים לאחר מכן חלק החוקר קונן על טיל וטען , לפי תיאורו של סמית , שדת אוניברסלית היא דת של הספר שאינה מוקדשת לאינטרסים המיוחדים של עם מסוים אלא לכלל Theological Review 89 : 4 ( 1996 ) p . 387-403 . J . Smith , "A Matter of Class : Taxonomies of Religion" , Harvard . 1

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר