הקדמה

עמוד:9

הקדמה מראשית דרכי בחקר חז"ל , נמשכתי להשוואת דרכם של חז"ל עם התרבויות שסבבו אותם בשלהי העת העתיקה . באופן מפתיע , ספר זה צמח דווקא ממחקר על מדרש קהלת , שמעסיק אותי כבר שני עשורים . במהלך מחקר בפרשנות התנאים ( חכמי px ישראל של המאות הראשונות לספירה ) לספר קהלת , בלט מקור אחד , ספרי במדבר פי' קיט . ייחודו של מקור זה , המעלה על נס את הכהונה , איננו בהדגשת סגולת התורה ליהודים , אלא ביעדו את התורה לכל באי העולם . הגוון ה'אוניברסלי' המריץ אותי לברר את היקף התופעה הזאת בספרות התנאים , וגם לתהות על הצדדים הערכיים , לחיוב ולשלילה , של אוניברסליות זו ושל אוניברסליות ככלל . ידידי ד"ר מאיר איילי , העורך של ספריית הילל בן חיים , היפנה את כתב היד לפרופ' מ' כהנא לבדיקה מדעית . הערותיו וביקורתו היו לי לזמירות , והחיבור נשכר מן הקפדנות והכבוד שרחשו לי ד"ר איילי ופרופ' כהנא . פרופ' זאב גריס קרא את כתב היד , כילה את קוציו וחידד את לשונותיו . אביטל נרווי עזרה לי במלאכת ההגהה וההדפסה . חיבור זה הוא ביכורי השנים בהן זכיתי ללמד באוניברסיטה העברית . הסגל , הצוות והתלמידים של המרכז לחינוך יהודי על שם מלטון הצליחו ליצור אווירה מיוחדת של לימוד ושאיפה למצוינות תוך הערכה וכבוד הדדי . בשנים אלו נתכבדתי להיות עמית בכיר במכון ללימודים מתקדמים של מכון שלום הרטמן . פרופ' הרטמן היטיב איתי ועם ציבור שלם של חוקרים , ביוצרו תנאים המאפשרים לנו להקדיש את עיתותינו לתורה ולתרבות , תוך אתגר אינטלקטואלי מבורך . ראשיתו של הספר בהרצאות באוניברסיטאות ייל , הרוורד ובאוניברסיטה העברית , ואני מודה למארחי . ידידי אשר כנפשי , הרב חיים רוגוף , ומשפחתו ממשיכים להיות שותפים ביצירתי , וגם ספר זה נתמך על ידי הקרן לזכר הוריו , סיליה וג'ק רוגוף ( Celia and Jack Rogoff ) עליהם השלום . ספר זה מוקדש לחמי וחמותי , חמותי חוה תנכי ז"ל , אשר בחכמה רבה בנתה ביתה , וייבדל לחיים טובים וארוכים חמי פנחס תנכי , פועל צדק הנהנה מיגיעת כפיו ומיראת שמים גם יחד . לעדנה , אמיתי , שירה , רחל וחגי נתקיים בנו "ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום . " ירושלים ר"ח שבט תשנ"ט

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר