תורה לכל באי העולם זרם אוניברסלי בספרות התנאים ויחסו לחכמת העמים

עמוד:5

הלל אומר הווי תלמידו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה משנה אבות א יב ( נו 0 ח כתב יד קופמן בשינו" כתיב )

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר