מבוא: מפגשים סותרים עם החינוך ההומניסטי

עמוד:13

הומניסטית יתמקד הן ביסודות המוסר שיש לטפחם בקרב הכול והן בכללי הזהירות שעלינו כמחנכים לנקוט בהם כדי להימנע מהשחתה , מאילוף , משטיפת מוח , מקולוניאליזם תרבותי ומשאר השפעות שאינן עולות בקנה אחד עם הגישה ההומניסטית . הפרק הרביעי מעמיד את החינוך ההומניסטי במבחן האקטואליה . ברוח המשלבת את הגישה הקלאסית והגישה הרדיקלית , אטען שלמחנכים הומניסטים ייעוד מוגדר ומיוחד אשר מן הראוי שימצא את ביטויו הן באתיקה המקצועית של אנשי חינוך והוראה והן בתפקודם בחברה כאליטה משרתת ומנחה . בהמשך לדיון העקרוני והתיאורטי במאפייני האתיקה המקצועית של אנשי החינוך וההוראה אתמקד במספר סוגיות המצויות בשנים האחרונות על סדר היום הציבורי : מעמדו של החינוך לתרבות בעידן הרייטינג ותקשורת ההמונים , אופיו של החינוך לשלום ולדמוקרטיה לנוכח זוועות המלחמה והעוולות הכרוכות באפליה ובדיכוי של מיעוטים , מעמדם של ההיגיון הפדגוגי ושל הסולידריות החברתית לנוכח תהליכי המסחור וההפרטה של החינוך , ותרומתן האפשרית של האוריינויות החדשות לאורחות החינוך בכלל ולהכשרת מורים בפרט . העמדות המוצגות בספר על פרקיו השונים , הן על אחריותי בלבד . לעומת זאת , על התנאים שאיפשרו לי לכותבו ולהביאו לעולם אני חייב תודות לרבים . אני מוקיר תודה למכללת סמינר הקיבוצים ולמכללת בית ברל , ובמיוחד לראשיהם הגברת אהובה לאור וד"ר אהרון זיידנברג , על התמיכה המתמדת בעבודתי החינוכית ועל הסיוע המיוחד להוצאת ספר זה . שותפי ב"רשת לחינוך ממלכתי הומניסטי" ועמיתי ב"וועדה להכנת הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה" העשירו אותי ברעיונות והבחנות חשובות , ועל כך אני מודה להם . תודות גם להוצאת הספרים מאגנס , שנתנה את רשותה לשימוש בחומרים שפרסמתי בספר חינוך בעידן השיח הפרסטמרררני ( בעריכת אילן גור זאב . ( ד"ר צבי טאובר , פילוסוף אמיתי וחבר אמת , היה בן שיח תומך , ביקורתי ומפרה בכל שלבי כתיבת הספר , ובקיאותו הרבה בתחומי הפילוסופיה השונים הייתה לי לעזרה ולמשען בהצגת הרעיונות והעמדות המובאים בדפי הספר . לאמי , שולמית , תרומה נכבדה ומגוונת בתוכני הספר ובהוצאתו לאור : כאם איכפתית ותומכת , כאשת חינוך ( מורה , מחנכת וגם שרת חינוך לשעבר , ( וכאדם חושב , מעורה ברובדי התרבות ומופת במאבקים לתיקון החברה ולהגנה על כבוד האדם וזכויותיו . ואחרונה חביבה רעייתי סימה , שהייתה ראשונה לקרוא את הדברים ולהאיר בהם את נקודות הכוח ונקודות החולשה , וברגישותה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר