מבוא: מפגשים סותרים עם החינוך ההומניסטי

עמוד:12

הראשונה , גישה קלאסית תרבותית שראשיתה ביוון העתיקה והמשכה בגלגולים שונים ברומא , ברנסנס ובעת החדשה עד לימינו אלה ; השנייה , גישה רומנטית נטורליסטית אשר הולדתה בפילוסופיה החינוכית של רוסו , וגילוייה הנוכחיים בחינוך הפרוגרסיבי ובפסיכולוגיה ההומניסטית ; השלישית , גישה אקזיסטנציאליסטית הניזונה מן הספרות והמחקר האקזיסטנציאליסטי והפנמנולוגי ; ורביעית , הגישה הרדיקלית ביקורתית שהתגבשה ב"תרבות הנגד" של שנות השישים ומיוצגת כיום על ידי "הפדגוגיה הביקורתית . " בסיומו של הפרק אציע דרך להתמודדותו של החינוך ההומניסטי עם האתגרים שמציבה לו ההשקפה הפוסט מודרנית ; ננסה לברר , במילים אחרות , אילו משמעויות יכולות להיות לחינוך ההומניסטי ( אם בכלל ) בעידן שבמידה רבה מתנער מ"האדם . " הפרק השני מבטא מעבר מסקירה היסטורית ואנליטית של הגישות המרכזיות בחינוך ההומניסטי אל ניסיון לשלבן לכלל דגם חדש , שיענה על הצרכים והמגמות של האנושות בסוף המאה העשרים ולקראת המאה העשרים ואחת . הפרק נפתח בניסיון להגדרה נורמטיבית ומחייבת של השקפת העולם ההומניסטית ושל הקוד המוסרי הנגזר ממנה . מאחר ולהשקפה ההומניסטית יומרה לאוניברסאליות , עיגונה הרעיוני והערכי ייעשה בעיקר בהכרזות ובאמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האדם וכבוד האדם , ובהגות הפילוסופית המפרשת והמרחיבה בנושאים אלה . המשכו של הפרק בהצעת הגדרה נורמטיבית לחינוך ההומניסטי , תוך התמקדות באותן מצוות עשה ואל תעשה שיאפשרו לאנשי החינוך להבחין בין חינוך הומניסטי לכזה שאינו הומניסטי וכן לעמוד על מידת ההצלחה או הכישלון של עשייתם החינוכית . בסיום הפרק אתמקד בפדגוגיה ובדידקטיקה של החינוך ההומניסטי : יוצגו שלוש מטרות על - תרבות איכותית , חשיבה אוטונומית וביקורתית , ואישיות אותנטית - ויוצעו קווים מנחים לעיצוב סביבה פיסית , אקלים חברתי , ודרכי ההוראה , שיש בהם בדי לקדם את החינוך ההומניסטי מהמישור התיאורטי למישור המעשי . הפרק השלישי יוקדש לטיפוח מוסריות הומניסטית בעידן של משבר ערכים . הדיון ייפתח במצוקה המוסרית ובדילמה החינוכית שנובעות מהמפגש בין ההכרה שחינוך מוסרי הוא בלתי נמנע ואף חיוני להכרה שחינוך מוסרי הופך לעתים קרובות להתערבות בלתי מוסרית בהווייתו הריבונית של הזולת . סוגייה זו , שהיוותה ציר מרכזי בשיח הליברלי של העת המודרנית , מקבלת אף משנה תוקף במציאות הרב תרבותית של העת הפוסט מודרנית . מן הסיבות הללו הדיון בחינוך למוסריות

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר