תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים ממאי . מפגשים סותרים עם החינוך ההומניסטי 7 פרק ראשון : בין הקלאסי לפוסט-מודרני : אגני דרך וגישות מרכזיות בחינוך ההומניסטי 15 א . שאלת בראשית : איך להיות אדם 15 ב . הגישה הקלאסית תרבותית והכמיהה לשלמות אנושית 18 ג . הגישה הרומנטית נטורליסטית והכמיהה לאותנטיות של מימוש עצמי 43 ד . הגישה האקזיסטנציאליסטית והכמיהה לאותנטיות של הגדרה עצמית 48 ה . הגישה הרדיקלית ביקורתית והכמיהה להעצמת האדם ושחרורו 53 ו . חינוך הומניסטי בעידן שמתנער מ"האדם : " האתגר הפוסט מודרני 57 פרק שני : זעם אינטגרטיבי ונורמטיבי לחינוך ההומניסטי על טיפה של המאה ה 69 21- א . הומניזם כהשקפת עולם ועמדה מוסרית : הגדרה נורמטיבית 70 ב . חינוך הומניסטי : הגדרה אינטגרטיבית ונורמטיבית 84 ג . מטרות על : תרבות איכותית , חשיבה אוטונומית וביקורתית , אישיות אותנטית 92 ד . דרכי החינוך ההומניסטי 112

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר