תוכן העניינים:

עמוד:5

תוכן העניינים : סמ > מיכאל : מערכת אינטימית של חיבה 9 חמק רוזנטל : מפגש בצומת רב מפלסי 12 שיחה ראשונה : על זהות ותרבות 15 " האליטה בישראל מגדירה את זהותה על ידי ההפרדה בין מערב לבין מזרח" שיחה שנייה : על הגירה ועלייה 41 " בהגירה אתה מתאבד בתקווה לקום לתחייה" שיחה שלישית : על ערבים ויהודים 78 " במלחמות מושג המדינה נושר מעלינו , אנחנו הופכים לשבט" שיחה רביעית : על הקומוניזם ו 2 ו " נעשיתי קומוניסט מתוך מצוקה , כיהודי" שיחה חמישית : על דת וחילוניות 159 " אני פונה למצפוני , זו התפילה שלי" שיחה שישית . על הנוף 181 " עומד מול הר , מנהל דו שירו עם הנצח" שיחה שביעית : על הספרות 195 " הדממה לפני הכתיבה , הדממה אחרי הכתיבה" שיחה שמינית : על מדינת ישראל 228 "הבעיה היא שסופר חזה את המדינה"

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר