פרק ראשון הרקע החברתי והתרבותי לפעולתו של רש"י

עמוד:13

קהילת טרואה ( טרויש ) והמרכז היהודי בשמפן רש " י ( ר ' שלמה יצחקי ) נולד , חי , פעל , נפטר ונקבר בעיר טרואה ; Troyes ) להלן : טרויש - על פי ההגייה העברית המקובלת בימי הביניים v . ( הייתה אחת הערים החשובות באזור שמפן שבצפון צרפת . אל הערים באזור הזה החל להגיע זרם גדול של יהודים רק במחצית השנייה של המאה ה 12 כאשר השווקים באזור שגשגו . בתקופתו של רש " י הקהילות של היהודים בצפון צרפת היו קטנות . קהילה שמנתה מאה משפחות יהודיות נחשבה לגדולה מאוד . אף על פי כן התקיימו בטרויש שווקים בעלי אופי מקומי כבר במחצית השנייה של המאה ה , 11 שהיו מקור הכנסה חשוב ליהודים שחיו באזור . סדרי הקהילות עדיין לא היו מגובשים , וממקורות שונים עולה בבירור כי הייתה בהן מתיחות על רקע חברתי . באחת השאלות שהופנו אל ר ' יוסף טוב עלם בראשית המאה ה 11 מסופר כי טרויש טענה לבכורה על קהילות יהודיות אחרות שבסביבתה . בשנת 1015 הגיעו יהודים מקהילת ךימס לשוק של טרויש למסחר . כמה מהם נתפסו בידי השליטים הפיאודלים המקומיים והושמו במאסר " . גומלי חסדים אשר בטרויש " הטילו את דמי פדיון השבויים גם על קהילות סמוכות בניגוד לרצונן . אלמלא מעמדה הכלכלי המרכזי קשה להניח כי בני הקהילה היו מרשים לעצמם לחייב קהילות אחרות לקבל את תקנתם ואת פסיקתם בעניין הפדיון . במחצית הראשונה של המאה ה 11 היו יותר ויותר סכסוכים , ובני הקהילה פנו אל חכמים מקהילות רחוקות - ובעיקר אל מיינץ ( מגנצא על פי ההגייה העברית המקובלת בימי הביניים ) שבגרמניה - בבקשת סיוע ביישוב הסכסוכים הללו . באחת השאלות , שנכתבה בימי נעוריו של רש " י , סמוך לאמצע המאה ה , 11 אף מסופר על סכנת פילוג שאיימה על קהילת טרויש : והתרינו בהם כמה וכמה ימים שלא יפקרו כל כך ולא השגיחו . וכראות קהלנו כך , נבדלנו מהם . והיו יראים כל הקהל שלא יגזלו מהם את ספרי התורה וכל הדברים שהם של צבור מפני שביתם סמוך לבית הכנסת לא ימנעום מהם מלהוליכה בכל מקום שירצו . ועברו על אותה גזרה ( חרם ) ( כל בו , סימן קמב . ( שלטון המלוכה באותה עת היה חלש , ובפועל היו היהודים נתונים לסמכותם של שליטים מקומיים , אצילים , שבאותה עת , במשטר הפיאודלי , כוחם היה רב . בתשובותיו של רש " י קיימות עדויות חשובות על המציאות הזאת , על הקשרים הכלכליים של היהודים עם האצולה ועל מעמדם המדיני באותה עת . תלותם של

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר