פרק ראשון הרקע החברתי והתרבותי לפעולתו של רש"י

עמוד:12

ממש רק במאות ה . 13-12 התפתחות הערים שימשה גורם ראשון במעלה בגידול ההתיישבות היהודית בצרפת , והיא השפיעה גם על הארגון היהודי הפנימי בקהילות . בעקבות הגידול במספרם של היהודים בצפון צרפת במאה ה 11 והקמתו של קהילות חדשות חלו כמה תמורות במעמדם המדיני והכלכלי . על אף שליהודים היה חלק חשוב בכלכלתן של הערים המתחדשות , קטן בהדרגה חלקם בסחר הבין לאומי שממנו התפרנסו רבים מבני גרמניה וצרפת במאות ה , 10-9 וגדל מספרם של אלה בהם שהתפרנסו מסחר מקומי ומהלוואות לנוכרים . צמצום חלקם של היהודים בסחר הביךלאומי גרם במידת מה להתרופפות קשרי התרבות עם המרכזים היהודיים בבבל ובארץ ישראל , אך הקשרים האלה נמשכו במאה ה 11 כולה . בידי יהודים נותרו אחוזות חקלאיות מעטות , ובעיקר כאלה שנמסרו להם כהפקדה ( feodum ) מידי השליטים . לדברי חיים סולוביצ'יק , נטלו היהודים באותה עת ולאחר מכן חלק חשוב בתעשיית היין ובמסחר בו . בתשובות רש " י השתמרו כמה עדויות על אחוזות חקלאיות כאלה . באחת מהן מסופר על הורים שנתנו מתנה לבנם ולכלתו בעת נישואיהם "כרם אחד גדולה [ גדול ] שהיה להם בעיר . " הכלה העידה שהמתנה נכתבה מלכתחילה גם על שמה . האם מתוארת כאשת עסקים גדולה שהייתה "מוחזקת בעיר ונכרת לשרים " ובעלת קשרים עם השליט הפיאודלי המקומי . כן מסופר כי הבעל יצא למסחר למרחקים " ) מדינת הים (" ולא נודע מה עלה בגורלו . העדות הזאת , יחד עם אחרות , נותנת תמונה חלקית לפחות על פרנסות היהודים ועל הקשרים המסחריים והחברתיים ההדוקים שהיו להם עם המעמד הגבוה בצפון צרפת . ניתן ללמוד ממנה גם על חלקן של הנשים היהודיות בקשרים הללו ובחיי הכלכלה של המשפחה . תמורה רבת חשיבות נוספת הייתה התחזקות כוחה של הכנסייה והתגברות תעמולתה נגד היהודים . בערוב ימיו יכול היה רש " י לחוש באיבה המתגברת כלפי היהודים בשל האשמתם בהריגת ישו , בכפירה בתורת השילוש ובסירוב עקשני לקבל את עיקרי האמונה הנוצרית . האיבה הזאת הגיעה לשיא במסע הצלב הראשון בסוף המאה ה . 11 לעובדה שלא היה בצרפת שלטון מלכותי מרכזי , בעל סמכות , הייתה השפעה על מעמדם של היהודים והדבר הגביר את תלותם בשליטים המקומיים . תמורה אחרת , פנים יהודית , קשורה בהתחזקות מרכז התורה בצרפת בסוף המאה ה 11 ובצמצום קשריו ותלותו במרכז היהודי החשוב יותר בגרמניה .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר