פתיחה

מתוך:  > רש"י > פתיחה

עמוד:9

פתיחה רש " י הוא הדמות הנערצת ביותר על בני העם היהודי מאז תקופת המקרא , והוא הטביע חותם בל יימחה על התרבות היהודית יותר מכל אדם אחר מאז חתימת התלמוד . ספר זה דן בקורות חייו , ביצירתו , בהשקפת עולמו ובהשפעתו העצומה על התרבות היהודית . מפליאה העובדה כי על אף שנכתבו על רש"י אלפי מחקרים , כמעט שלא נידונו שתי שאלות מרכזיות באפיון דמותו : האם הייתה לו משנה אידאית מגובשת ? האם היה רש " י מהפכן או שמרן ? לשתי השאלות האלה הקדשתי חלק ניכר מספר זה . מובן שאי אפשר לענות על השאלות הללו ועל אחרות ( כגון , הסיבות ההיסטוריות להשפעתו העצומה ) בלי לסקור את קורות חייו , את קווי האופי המייחדים אותו , את זיקתו לסביבה הנוכרית ואת יצירתו הספרותית הענפה . בהתאם לאופיה של הסדרה "גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי" שבהוצאת מרכז זלמן שזר , אין ספר זה נושא אופי של מחקר רגיל . האפרט המדעי מצומצם מאוד , נושאים רבים הבאתי בקיצור בלבד ואף נבצר ממני להתייחס למחקרים שונים העוסקים בחקר יצירתו של רש " י . המטרה של הסדרה הזאת היא לספר את סיפור חייהם של האישים האלה תוך שמירה על מסגרת אקדמית נאותה . ואולם , המטרה הברוכה הזאת אינה אפשרית בחיבור המוקדש לרש " י בשל העדר מידע בסיסי על נושאים רבים . די לציין את העובדה , שאין בידינו כל ידיעה מהימנה על ימי ילדותו לבד משם אביו ושם דודו . גם לא ידוע לנו שמה של אמו והאם היו לו אחים ואחיות . הידיעה הבדוקה הראשונה על קורות חייו היא הימצאותו בבית המדרש במגנצא בהיותו כבן . 20 אמנם נכתבו עשרות אגדות עממיות על חייו של רש " י , אולם אין להן כל ערך היסטורי . כל שניתן ללמוד מהן הוא על ההערצה הנדירה כלפיו במרוצת הדורות . לפיכך , לא השתמשתי כלל באגדות הללו בחקר תולדות חייו . עם זאת , כמעט בכל הנושאים שנידונו בספר יש משום חידוש , בייחוד בחקר עולמו האידאי . חובה נעימה היא לי להודות לאלה שסייעו בידי להביא את המלאכה הזאת לכלל גמר . בפרופ' אביעזר רביצקי , עורך הסדרה "גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי , " נועצתי לגבי המדיניות ההולמת את כתיבת הספר הזה . מר צבי יקותיאל , מנהל

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר