תוכן העניינים

מתוך:  > רש"י > תוכן העניינים

עמוד:7

וישבנו כלנו לשלחן הארך ולמדנו חמש עם רש " י - חזרה ילדותנו להיות טהורה , תמתנו כמות שהיתה [ ... ] והיו הדברים מבהיקים ביותר והיו מסנורים את עינינו . היה בם מאורם של שבעת הימים מהר רחוק ומוזר [ ... ] ופתאם , ראה זה פלא ! מבין האבנים האטומות בחומה האבן האחת זוהרת שקופה , כאבן הקדש בחשן [ ... ] אבנך היתה זו , רש " י הזקן , אבנןל היקרה באבנים [ ... ] ! וכמה אהבנוך , רש '' י הזקן , וכמה חבבנו אותך [ ... ] ! הוי שובה לפרוח , הבסתן הגדול , להרנין את ילדי ישראל , הוי תן תגובתך , הפרדס הנפלא , למחיה לתפוצות ישראל ! ש ' מלצר ' , אשירה לרש " י , ' שירות ובלדות , תל אביב תש '' ך , עמ ' 24-19

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר