תוכן העניינים

עמוד:7

הדת ה > הוד » ת לגווניה 403 דניאל שוורץ , בין חכמים וכוהנים בימי בית שני מתוך : מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל , ב , בעריכת ד ' כרס , תשנ " ב , עמי , 79-63 הוצאת האגף לחינוך התיישבותי במשרד החינוך והתרבות 420 י' ליכט , כת מדבר יהודה וכתביה מתוך : חברה ודת בימי בית שני ( בסדרה : ההיסטוריה של עם ישראל , ( בעריכת מ' אבי יונה וצ ' ברס , תשמ " ג , עמ' , 235-232 , 103-83 הוצאת עם עובד 445 דוד סתרו , קומראן וראשית הנצרות מתוך : מגילות מדבר יהודה - ארבעים שנות מחקר , בעריכת מ ' ברושי ואחרים , ירושלים תשנ " ר , עמ' , 159-152 הוצאת מוסד ביאליק בית המקדש וחורבנו 455 אוריאל רפפורט , יחסי יהודים ולא-יהודים בארץ ישראל והמרד הגדול ברומי מתוך : תרביץ , מז ( תשל"ח , ( עמ ' , 14-1 הוצאת מאגנס , האוניברסיטה העברית 469 דניאל שוורץ , מדבר ומקדש : על דת ומדינה ביהודה בימי בית שני מתוך : כהונה ומלוכה - יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים , בעריכת י ' גפני וג ' מוצקין , ירושלים תשמ " ז , עמ' , 78-61 הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 487 משה דוד הר , ירושלים , המקדש והעבודה במציאות ובתודעה בימי בית שני מתוך : פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני - ספר זיכרון לאברהם שליט , בעריכת א' אופנהיימר , א ' רפפורט ומי שטרן , ירושלים תשמ " א , עמ ' , 177-166 הוצאת יד יצחק בן צבי ומשרד הבטחון - ההוצאה לאור 499 מנחם שטרן , התאבדותם של אלעזר בן יאיר ואנשיו במצדה ו'הפילוסופיה הרביעית' מתוך : ציון , מז ( תשמ " ב , ( עמ ' , 397-367 הוצאת החברה ההיסטורית הישראלית

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר