תוכן העניינים

עמוד:6

161 מנחם שטרן , יהדות ויוונות בארץ ישראל במאות השלישית והשנייה לפני הספירה מתוך : התבוללות וטמיעה , קובץ מאמרים בעריכת י ' קפלן ומי שטרן , ירושלים תשמ " ט , עמ י , 60-41 הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 181 א ' צ ' ריקובר , ארץ ישראל תחת שלטון התלמיימ מתוך . - א ' צ'ריקובר , היהודים-בעולם היותי והרומי , תל אביב-ירושלים תשכ " א , עמ' , 134-83 הוצאת מ ' ניומן התקופה החשמונאית 235 א ' צ ' ריקובר , גזירות אנטיוכוס ובעיותיהן מתוך : א ' צ'ריקובר , היהודים בעולם היווני והרומי , תל אביב-ירושלים תשכ " א , עמ י , 180-156 הוצאת מ ' מומן . הופיע לראשונה בתוך : אשכולות , א ( תשי " דו , עמ' , 109-86 הוצאת מאגנס , האוניברסיטה העברית 260 אוריאל רפפורט , על 'התייוונותם' של החשמונאים מתוך : תרביץ , ס ( תשנ " אן , עמ ' , 503-477 הוצאת מאגנס , האוניברסיטה העברית 287 ישראל ל' לויו , המאבק הפוליטי בין הפרושים לצדוקים בתקופה החשמונאית מתוך : פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני - ספר זיכרון לאברהם שליט , בעריכת א ' אופנהיימר , א ' רפפורט ומ י שטרן , ירושלים תשמ " א , עמ' , 83-61 הוצאת יד יצחק בן צבי ומשרד הבטחון - ההוצאה לאור היהודים והעולם הנוכרי 313 מנחם שטרן , הפזורה - קווים כלליים מתוך : הפזורה היהודית בעולם ההלניסטי רומי ( בסדרה : ההיסטוריה של עם ישראל , ( בעריכת מ ' שטרן וצ י ברס , תשמ " ג , עמ י , 291-289 , 20-5 הוצאת עם עובד 332 יוחנן לוי , תקופת הבית השני לאור הספרות היוונית והרומית מתוך : יוחנן לוי , עולמות נפגשים , ירושלים תש '' ך , עמ ' , 14-3 הוצאת מוסד ביאליק 344 ל '' ה פלדמן , גיור וסינקרטיזם מתוך : הפזורה היהודית בעולם ההלניסטי רומי ( בסדרה : ההיסטוריה של עם ישראל , ( בעריכת מ ' שטרן וצ ' ברס , תשמ " ג , עמ' , 345-340 , 207-188 הוצאת עם עובד תקופת הורדוס והנציבים 373 מנחם שטרן , מדיניותו של הורדוס והחברה היהודית בסוף ימי בית שני מתוך : תרביץ , לה ( תשכ " ח , עמ ' , 253-235 הוצאת מאגנס , האוניברסיטה העברית 392 מנחם שטרן , מעמד הפרובינקיה יודיאה ונציביה בימי הקיסרות הרומית היוליו קלאודית מתוך : ארץ ישראל , י ( תשל"א , ( עמ' , 282-274 הוצאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר