תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים 9 הקדמה התקופה ומחקרה 15 משה דוד הר , שאלת הפריודיזציה של > מ » בית שני ותקופת המשנה והתלמוד בתולדות ישראל מתוך : גלות אחר גולה - מחקרים בתולדות עם ישראל , מוגשים לפרופסור חיים ביינארט למלאות לו שבעים שנה , בעריכת א ' מירסקי , א ' גרוסמן וי ' קפלן , ירושלים תשמ " ח , עמ' , 74-64 הוצאת מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח 26 יהושע אפיון , מרד החשמונאים בהיסטוריוגראפיה המודרנית מתוך : י ' אפרון , חקרי התקופה החשמונאית , תל אביב תש " ם , עמ' , 40-15 הוצאת הקיבוץ המאוחד . הופיע לראשונה בקובץ : היסטוריונים ואסכולות היסטוריות , ירושלים תשכ " ג , עמ' , 143-117 בהוצאת החברה ההיסטורית הישראלית המקורות העתיקים 55 מנחם שטרן , התעודות בספרות היהודית של תקופת הבית השני מתוך : מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני , בעריכת י ' גפני , מ " ד הר ומ י עמית , ירושלים תשנ " א , עמ' . 377-363 הופיע לראשונה בתוך : התקופה הסלווקית בארץ ישראל , תל אביב תש " ם , עמ' , 63-49 הוצאת הקיבוץ המאוחד 70 אריה כשר , הערות והארות על ייחודו ההיסטוריוגרפי של פילון מתוך : עיונים בהיסטוריוגרפיה , קובץ מאמרים בעריכת מ ' צימרמן , מ ' שטרן וי ' שלמון , ירושלים תשמ " ח , עמ' , 40-9 הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 102 ישעיהו גפני , לדרכי שימושו של יוספוס בספר מקבים א מתוך : ציון , מה ( תש " ם , ( עמ' , 95-81 הוצאת החברה ההיסטורית הישראלית Literature Shaye J . D . Cohen , Parallel Historical Tradition in Josephus and Rabbinic 117 מתוך : דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות , חטיבה ב , כרך א , ירושלים תשמ '' ו , עמ' , 14-7 . הוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות ארץ-ישראל בימי השלטון הפרסי והתלמי 127 שרה יפת , עם וארץ בתקופת שיבת ציון מתוך : י ' אמית וי ' הופמן , גולה וגאולה , ספר לימוד לתקופת שיבת ציון , מדריך למורה , אבן יהודה תש"ן , עמ' , 171-153 ד ' רכס הוצאה לאור the Persian Period ( Diodorus Siculus XL , 3 ) Doron Mendels , Hecataeus of Abdera and a Jewish " patrios politeia" of 146 מתוך : Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft , 95 ( 1983 ) , pp . 96-110 הוצאת Walter de Gruyter

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר