מחקרים בתולדות ישראל בתקופת הבית השני

עמוד:4

סדרת סוגיות בתולדות עם ישראל מפרסומי מרכז זלמן שזר מסת " ב ISBN 965-Z 27-103-9 מספר קטלוגי © Catalogue No . 185-370 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר , תשנ " ו אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר מחשב : מרכז זלמן שזר ; לוחות : מכון לאופסט - שלמה נתן עימוד והדפסה : דפוס גרפית - כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר