פתח דבר

עמוד:9

פתח דבר ספר זה ראה אור לראשונה באנגלית בשנת 1996 תחת הכותרת . Hasidism Founder of בין פרסום המהדורה האנגלית להכנת המהדורה העברית הספיקו כמה מבקרים להגיד את דברם , חלקם אקדמאים וחלקם חסידים . אלה שאינם מרוצים מהמחקר הערותיהם מתרכזות בהתייחסות למקורות העבריים המסורתיים ובהערכתי הכללית את הבעש " ט . בעניין הראשון הטענה היא שאני ביקורתי מדי , ובעניין השני , שגימדתי את תדמיתו של הבעש"ט . תגובתי היא , זאת הפעם הראשונה שרוכזה יחד ביקורת מתודולוגית שיטתית של האמרות המובאות בשם הבעש " ט ושל האגדות אודותיו ; עד עתה חוקרים השתמשו במקורות האלה בצורה בלתי קפדנית ודקדקנית מבחינה מתודולוגית , ולפעמים אפילו שרירותית . לעומת הרושם הנוצר על ידי חלק מהכותבים , לא פסלתי את המקורות האלה לגמרי , אלא הצבתי תנאים מוקדמים המתנים את השימוש בהם . במסגרת התנאים האלה אף נשענתי במקומות רבים במחקר הזה על ספר שבחי הבעש " ט . בכלל ניסיתי להכניס סדר בכל מערכת המקורות ולהציב את האמרות והאגדות במקומן הנכון כמקורות לשימוש היסטוריוגרפי . כמו כן השתדלתי לציין מקורות שהוזנחו מסיבות שונות ולנצלם כפי שלא נעשה קודם . אם גם אלה שמםקנותי אינן מקובלות עליהם יצטרכו להתמודד עם הסגותי המתודולוגיות ועם המקורות החדשים והישנים חדשים שהכנסתי לדיון - דיינו . באשר לבעש"ט , בגלל בעייתיות המקורות בעיני , לא התייחסתי לתפקידו כתיאולוג . בוויתור הזה מצידי לא התכוונתי לשום "גימוד " כביכול . בקשר לפעילותו הציבורית - נכון כי התיזה של הספר היא , שהבעש " ט היה יותר ממשיך מאשר מחדש , ושהוא לא ייסד "תנועה " עם מוסדות . אכן , אחת התוצאות של הספר היא ציון האבחנה בין הבעש"ט ההיסטורי לבין תדמית הבעש"ט לדורותיה . שאלה פתוחה היא אם האדם המתואר כאן נראה יותר חיוני או פחות חיוני מתדמית זו או אחרת . נקודת ביקורת נוספת על הספר היתה , שהוא מושפע מהפוםט מודרניזם ומדה קונסטרוקציה . זה בוודאי נכון , ויתר מזו : אפשר לומר שהפוסט מודרניזם יילד את הספר . רוב ההיסטוריונים המסורתיים רואים בשיטות הביקורת החדישות כוח הרסני ואיום על עצם המפעל ההיסטוריוגרפי . אני מצאתי בהן כלים להתמודד עם גוף מקורות , שהוא דל בכמות ומפוקפק באמינות . על ידי שימוש באותם הכלים ניתן להגיע למסקנות משמעותיות - הן במישור המתודולוגי והן במישור התוכני . הספר שרואה אור שונה בעליל מהספר ההיסטוריוגרפי הפוסט מודרני הטיפוסי ( במיוחד בישראל . ( אין כאן

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר