פתח דבר

עמוד:13

של שכם לעיר הלניסטית . למעשה חיו בה זו לצד זו אוכלןםייה פגאנית ואוכלוסייה שומרונית . כמו כן ביררנו את אירועי שנת 106 / 107 לסה"נ הקשורים לפלאוויה ניאפוליס . פרק י , שעוסק בשומרונים ומרד בר כוכבא , מנסה להתמודד עם השאלות : האם ניתן למצוא דמיון בין האירועים בימי הדריאנוס ביהודה ובשומרון , שבהם היו מעורבים יהודים ושומרונים ; ואם התשובה היא חיובית , האם השתתפו השומרונים במרד בר כוכבא לצדם של היהודים , או שמא לחמו בנפרד כדי להציל את מרכזם הדתי בהר גריזים ? מבחינת השומרונים תוצאות המרד קשורות בעיקר לסוגיית המילה , להתפשטות הטריטוריאלית של היישוב השומרוני לאחר המרד ולמעמד השומרונים בתקופת שלטונם של הקיסרים האנטונינים . בפרק יא דנו בשומרונים במאה השנייה לסה " נ ובעיקר במלחמה בין פסקינום ניגר לספטימיום םוורוס בשנת 192 / 3 לםה " נ והשפעתה על הפרובינקיה םוריה פלשתינה ואוכלוסייתה . במי תמכו השומרונים ובמי תמכו היהודים וכיצד התמיכה השפיעה על מצבם בתקופה זו ? במרכז הדיון בפרק יב עומדים השומרונים תחת השלטון הנוצרי ויחסם של הנוצרים אל השומרונים ; לבחינת סוגיה זו ניסינו לברר את המאורעות שהתרחשו בארץ ישראל בשנת 351 לסה"נ , המכונים מרד גאלוס , ואת חלקם של השומרונים במאורעות אלה . נבדקה גם עמדת השומרונים בפרשת ניסיונו של הקיסר יוליאנוס לבנות את המקדש בירושלים . השלטון הביזנטי בארץ ישראל 640-395 ) לסה " נ ) מתאפיין ברדיפות של השלטון המרכזי הנוצרי כנגד שומרונים , יהודים וקבוצות אחרות , בעיקר באמצעות צווים וחוקים שנועדו להצר את צעדיהן של קבוצות אלו . לרדיפות השלטון המרכזי השיבו השומרונים בכמה התקוממיות : בשנת , 484 בימי הקיסר זנון , בשנת , 495 בימי אנסטאסיום , שתי התקוממיות בתקופת שלטונו של יוסטיניאנוס , בשנים 529 ו 556 ובתקופת שלטונו של יוסטינום השני , בשנת . 572 עיוננו מתמקד בשאלות פרטניות , כמו גורמים , מהלכים , היקפיהן ותוצאותיהן של התקוממיות השומרונים נגד השלטון הביזנטי , ובשאלה הכללית יותר : האם יש לראות באירועים האלו מרידות מקיפות בשלטון הביזנטי . מגבלות הקשורות בהיקפו של הספר לא אפשרו לנו לעסוק בכמה נושאים חשובים הקשורים בעדה השומרונית . הספר אינו עוסק בסוגיה המורכבת של השומרונים בספרות חז " ל , ונושא דמותם ומעמדם של השומרונים בספרות האגדה וההלכה ראוי לדיון מעמיק ומפורט בפני עצמו . לא עסקנו גם בנושאים רחבי היקף כמו ההלכה השומרונית , ' 12 ראו : הרשקוביץ , הכותים ; גפני , יהודים ושומרונים . ראו גם : שיפמן , שומרונים בהלכה התגאית . דיון מקיף בשבת השומרונית ראו : וייס , שבת אצל השומרונים . 13 ראו : בויד , הלכה שומרונית . ראו גם : קראון , קומראן וההלכה השומרונית .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר