פתח דבר

עמוד:12

וברקע היחסים הללו עומד הפולמוס על המקום הנבחר לעבודת ה ' - הר גריזים מול הר מוריה - פולמוס שהביא לבניית המקדש השומרוני על הר גריזים . הקמת המקדש השומרוני על הר גריזים היא נושא מרכזי בתולדות השומרונים . השומרונים טוענים שהם מעולם לא הקימו מקדש וכי הר גריזים כולו נחשב בעיניהם למתחם מקודש שבו הם מילאו את כל חובותיהם הפולחניות . במשך תקופה ארוכה זכתה טענה זו לאישור ארכיאולוגי , כלומר אי גילויו של המקדש בחפירות מסודרות נתפרש בעיניהם כראיה לכך שהמקדש מעולם לא נבנה והוא בעצם פרי דמיונו של יוסף בן מתתיהו . במרכזו של פרק ד עומד אפוא הדיון בשאלת המקדש השומרוני לאור המחקר המודרני ולאור הממצא הארכיאולוגי החדש , שהעלה כמה סימנים לקיומו של המקדש השומרוני . במוקד הדיון בפרק ה - השפעת המאבקים בין התלמים לבין הסלווקים על השליטה בארץ ישראל , במהלך המלחמות הסוריות במאה השלישית לפסה"נ , על תושבי הארץ במצב של חוסר ודאות שנוצר בעטיין של המלחמות הסוריות . אלו גרמו לכך שהתומך בצד ה ' מנצח' זכה ממנו בהטבות , בדרך כלל על חשבון אלה שתמכו ב'מפסיד . ' זה הרקע למאבקים בין השומרונים לבין היהודים , כשכל אחד מהם העדיף לתמוך בצד אחר במאבק על השליטה בארץ ישראל . בפרק ו מתמקד הדיון במצבם של השומרונים בתקופת גזירות אנטיוכוס , והשאלה היא : האם בעיני אנטיוכוס הרביעי אפיפאנס נחשבו השומרונים ליהודים וגזירותיו חלו גם עליהם ? ואם כן , מה הייתה תגובת השומרונים ? האם גם הם מרדו בשלטון הםלווקי ולחמו בו לצד המורדים היהודים , או שהם לחמו בנפרד ? במלחמותיו להרחבת גבולות יהודה נתקל יוחנן הורקנוס בשומרונים . אלה לא היו מוכנים לוותר על ייחודם ועל מרכזם הדתי הפולחני שעל הר גריזים . בפרק ז נידונה המדיניות שנקט יוחנן הורקנוס כלפיהם - מדיניות כוחנית שתוצאתה הייתה הריסת מקדשם ועירם . המקדש השומרוני לא שוקם עוד , אך שכם , עיר השומרונים , שוקמה לאחר זמן וממשיכה להיות מרכזם העירוני גם היום . השומרונים בתקופת השלטון הרומי העקיף והישיר בארץ ישראל 63 ) לפםה " נ70- לסה"נ ) הם במוקד פרק ח . בדקנו את תגובתם לכיבוש הרומי , את יחסיהם עם הורדוס ועם בנו ארכילאום , ואת מקומם בהחלטה הרומית לכונן בארץ ישראל פרובינקיה רומית ; כמו כן את יחסיהם עם האוכלוסייה היהודית בתקופת הנציבים לנוכח האירוע של פיזור עצמות מתים בהר הבית , ועוד אירועים בימי הנציבים פונטיום פילאטוס וקומאנום . דנו גם בחלקם של השומרונים במרד הגדול , ושוב עלתה השאלה : האם שיתפו השומרונים פעולה עם היהודים במהלך המרד ? בפרק ט נעסוק בשומרונים בפרק הזמן שבין המרידות ; במרכז דיוננו עומד בירור הרקע לאירועי שנת 72 לםה " נ , שהוליכו לכינון הקולוניה פלאוויה ניאפוליס ולהפיכתה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר