פתח דבר

עמוד:10

כדי תיאור המצור שהטיל אלכסנדר על עזה הוא ציין בקצרה את התקוממות השומרונים נגד הנציב המקדוני באזור . תולדות העדה השומרונית שזורים גם במקורות נוצריים מגוונים מתקופות שונות , ובהם גם כתבי אבות הכנסייה ; למשל בהיסטוריה הכנסייתית שכתב במאה הרביעית לסה " נ אווםביוס , בישוף קיסריה , או בכתבי קירילום מםקיתופוליס , נזיר מן המאה השישית שכתב הגיוגרפיה , כלומר ביוגרפיות של קדושים , של שבעה נזירים חשובים שפעלו בארץ הקודש . מקורות מסוג אחר הן הכרוניקות , למשל הכרונוגרפיה של יוהנס מאלאלאם בן המאה השישית , או החיבור מאת מחבר אנונימי מן המאה השביעית , המכונה : 'הכרוניקון פסחאלה , ' כרוניקה של תולדות העולם מבריאתו ועד לשנת 629 לסה " נ . מידע על השומרונים מוצאים גם בחיבורו של ההיסטוריון פרוקופיום מקיסריה , שכתב ספרות חילונית שהתמקדה בקיסר יוםטינאנום . הסתייעתי כמובן במקורות שומרוניים , המתארים את תולדות העדה מנקודת מבט שומרונית , ואותם עימתי ואימתי עם המקורות האחרים העוסקים באותם נושאים ואירועים . הקושי העיקרי בשימוש בכרוניקות השומרוניות הוא היותן מאוחרות בהרבה לאירועים המתוארים בהן . יש בהן שנכתבו בין המאה השתים עשרה למאה הארבע עשרה , ואף המשיכו להיכתב לאחר מכן . התולידה , למשל , נתחברה במאה השתים עשרה , ובתקופות מאוחרות היא הוסיפה להיכתב ולתעד את תולדות השומרונים עד לשנת ; 1856 או 'כרוניקת אדלר , ' המתארת את תולדות השומרונים עד לשנת . 1899 בכתיבת הספר נעשה שימוש גם במגוון מקורות ארכיאולוגיים , למשל : ממצאי החפירות בהר גריזים ובניאפולים ; כתובות , לדוגמה הכתובת מדלום ; מטבעות שומרוניים , פאפירוםים , וממצאים אחרים שתורמים מידע ישיר או עקיף לתולדות השומרונים . קושי בסיסי בעיון בתולדות השומרונים עולה מן המקורות - כיצד להגדירם ? המונחים : עם , כת , עדה , יהודים או לא יהודים - כל אלה משמשים מצע לדיונים נרחבים במחקר המודרני בשאלת הגדרתם ומהותם של השומרונים . 3 ראו : פלורנטין , התולדה . 4 על הכרוניקות השומרוניות ראו : ספראי , השומרונים , עמ י , 255 הערה ; 9 סטנהאוז , כרוניקות שומרוניות , עמ' 5 . 265-218 ראו : מגן , שכם ( ניאפוליס ;( על החפירות בהר גריזים ראו : מגן , עיר מבוצרת בהר גריזים ; הנ " ל , המתחם המקודש ; הנ"ל , עיר מקדש . 6 כרינו , הישראלים בדלוס ; קראבל , עדות חדשה על תפוצה שומרונית . 7 משורר וקידר , מטבעות שומרון מהמאה הד' לפסה"נ - גירסה שנייה ; הנ " ל , מטבעות שומרון . 8 גרופ , פאפירוסי שומרון ; גרופ , מסמכי ואדי דליה ; קרוס , פאפירוסי שומרון . 9 ראו : אגר , יוספוס פלאביום והשומרונים ; הנ " ל , יוספוס פלאביוס והשומרונים ( ספר . (

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר