תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר 9 פרק ראשון : מוצא השומרונים 17 פרק שני : שומרונים ויהודים בתקופה הפרסית 33 פרק שלישי : שומרונים , יהודים ואלכסנדר מוקדון 54 פרק רביעי : הקמת המקדש השומרוני על הר גריזים 69 פרק חמישי : 'גוי נבל הדר בשכם' - שומרונים ויהודים במהלך המלחמות הסוריות ( המאה השלישית לפםה " נ ) 95 פרק שישי : השומרונים בתקופת גזירות אנטיוכוס 103 פרק שביעי : השומרונים ויוחנן הורקנום 123 פרק שמיני : השומרונים בתקופת השלטון הרומי 63 ) לפםה"נ70- לםה " נ ) 150 פרק תשיעי : השומרונים בפרק הזמן שבין מרידות היהודים 132-70 ) לםה " נ ) 163 פרק עשירי : השומרונים ומרד בר כוכבא 172 פרק אחד עשר : השומרונים במאה השנייה לסה " נ 184 פרק שנים עשר : השומרונים בתקופת השלטון הנוצרי 199 פרק שלושה עשר : מרידות השומרונים 208 נספח לפרק שלושה עשר : מקורות למרידות השומרונים 225 סוף דבר 235 ביבליוגרפיה וקיצורים 239 מפתחות 339

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר