8. מגדל

עמוד:136

מי היא בבל זו שלועגים לה ? אם אכן סיפור מגדל בבל לועג לעיר בבל הקדומה , צריך לשאול כאיזו בבל מדובר . העיר בבל הידועה הייתה לאימפריה רבת עוצמה פעמיים לאורך ההיסטוריה האנושית : הפעם הראשונה הייתה כמאה ה18- לפני הספירה כקירוב ; הפעם השנייה הייתה קרוב לאלף שנים (!) אחר-כך , במאה ה7- לפני הספירה . בתקופה הזאת היה קשר הדוק בין בבל לתולדות עמנו - האימפריה הבבלית השנייה היא שהחריבה את בית המקדש הראשון ואת ממלכת יהודה , והגלתה את תושבי יהודה לגלות בבל הידועה . קאסוטו מניח שהסיפור על מגדל בבל נכתב בסוף התקופה הראשונה , במאה ה12- לפני הספירה - לאחר מפלת בבל הקדומה , בזמן שהעיר והזיגורט שבתוכה היו לתלי חורבות , וכי מטרת המספר הייתה ללעוג לבבלים : " מה גדלה התפארותם וגאוותם של הבבל י ים על עירם ועל מקדשם ועל מגדלם . אל כל ההתפארות הזאת ואל כל הגאווה הזאת מביט סיפורנו כמתוך בת-צחוק ... אתם , בני בבל ... - אתם קראתם לעירכם בשם בבל ..., שער האלים , ולמגדלכם קראתם בשם בית יסוד שמים וארץ,- אתם רעיתם שיהיה ראשו של המגדל בשמים ... ולא ידעתם שרק האל בעעמו ובכבודו , ולא מי שהוא מבני אדם , יכול לקבוע איפה הוא שער האל , ולא ידעתם שהשמים שמים לה' ורק את הארץ נתן לבני אדם " ... ( מ " ד קאסוטו , פירוש על ספר בראשית - מנח עד אברהם , עמ י ( 157 א . בססו את דבריו של קאסוטו על הכתוב בסיפור על מגדל בבל . ב . עיינו בתהילים ב : 3-1 , מתואר שם כיצד מלכי האזור מתכננים לצאת למלחמה נגד ישראל . במה התיאור הזה מחזק את דברי קאסוטו ? ג . כמה התיאור הזה דומה לסיטואציה המתוארת בסיפור על מגדל בבל ? חוקר המקרא זאב ויסמן רואה בסיפור מגדל בבל סטירה פוליטית על ממלכת בבל השנייה , לאחר חורבן ירושלים . הלקח ההיסטורי והפוליטי מהיותה של בבל מעצמה עולמית מובא בצורה סטירית בסיפור מגדל בבל : דווקא בבל , ששאפה לאחד את כל העולם תחת שלטונה , היא שהגלתה עמים מארצותיהם והפיצה אותם על פני תבל . כשערבבה עמים ולשונות שונים בתחומי שלטונה , הביאה לבלבול השפה ולבליל של לשונות . סיכום מגדל בבלי לסיפור על מגדל בבל יכולות להיות כמה מגמות : ? יש הרואים בו סיפור אטיולוגי הבא להסביר מדוע עמים שונים בעולם דוברים שפות שונות . ? יש הרואים בו סיפור סטירי הלועג לממלכת בבל . ? יש הרואים בו סיפור היוצא נגד הגאווה האנושית . האפשרויות האלה אינן סותרות זו את זו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר